pedagog

Mer tid til det viktigste - barna!

Med våre effektive digitale verktøy for daglig administrasjon, får du som pedagog mer tid til å fokusere på det viktigste – barna.

  • Se informasjon om dine barn
  • Se din timeplan
  • Registrer fravær og merknader
  • Fraværsstatistikk
  • Send digitale varsler
  • Oppholdsplaner/henteavtaler
  • Kommuniser med foresatte (chat, ukeplaner o.l.)
  • Karaktersetting
  • Oversikt over samtykker
  • Planlegg og kall inn til utviklingssamtaler/møter

Illustration teacher

For en enklere skolehverdag

Hver dag og rundt i hele Skandinavia gjør våre løsninger en forskjell for millioner av mennesker.

Med enkle og smarte løsninger for administrasjon, læring og timeplanlegging gjør vi hverdagen enklere for elever, foresatte, lærere og skoleledere