This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Administrator
Administrator

Oppdatert informasjon om ISTs FREG tjeneste – del 2

Publisert 13 desember 2021


Vår implementering av KS FIKS følger plan og er nå klar for implementering i løpet av desember.

IST har hatt et velfungerende og godt samarbeid med KS i denne sammenhengen og vi får dermed gleden av å være med på å skape nye og bedre tjenester for kommunal sektor. Vårt fokus i første omgang er å få på plass basistjenestene, men vi vil allerede i første kvartal 2022 lansere flere nye KS-FIKS tjenester som vil skape ytterligere verdi for deres oppvekstadministrative plattform fra IST.

Vi viser forøvrig til tidligere info, ang ISTs FREG tjeneste.