This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
For en enklere digital hverdag

IST Administrasjon for privatisteksamen

for fylkeskommuner og regioner

Med IST Administrasjon kan du enkelt håndtere og planlegge privatisteksamen på en enkel og kraftfull måte. Alt fra planlegging og påmelding for privatister, til registrering av sensorer og allokering av eksamenspartier på dato og rom. IST Administrasjon for privatisteksamen sørger for god kontroll og effektivt arbeid med kompetansebevis og vitnemål.

Hvorfor velge IST Administrasjon for privatisteksamen?

Med IST Administrasjon kan du blant annet:

Planlegge og administrere eksamenstilbudet

Selvbetjening for privatister og sensorer

Allokering av eksamensparti

Automatiserte kontroller

Kontroll, utskrift og arkivering av vitnemål og kompetansebevis

Rapportering til Vigo

Illustration

En del av IST Everyday

IST Everyday er en kombinasjon av løsninger og tjenester for en enklere skolehverdag. Gjennom å kombinere funksjonalitet fra IST Administrasjon, IST Plan & Vurdering, IST Timeplan, EduCloud og SkoleID får du en helhetlig og fullt ut integrert løsning. IST Everyday finnes for virksomhetene Barnehage & SFO, Grunnskole, Videregående og Voksenopplæring