This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
For en enklere digital hverdag

IST Administrasjon for voksenopplæring

IST Administrasjon for voksenutdanning håndtere og planlegger kurs på en enkel og kraftfull måte. Alt fra tilbud og opptak til daglig kursadministrasjon og online registrering. Kursdeltageren kan enkelt søke via webben, både individuelle kurs og kurspakker. Administrator kan enkelt planlegge arbeidet og har hele tiden tilgang til riktige funksjoner for håndtering av revisjoner, aksept, opptaksordre og sending av varsler via SMS. Alt dette gir en sikker styring og datakvalitet, som samtidig forenkler det daglige arbeidet for administratorer og kursdeltagere.

Hvorfor velge IST Administrasjon for voksenopplæring?

Med IST Administrasjon for Voksenopplæring får du blant annet:

Et verktøy for smart kursadministrasjon

Enkel funksjon for myndighetsrapportering

Et verktøy for håndtering av søknad & godkjenning

Et verktøy for karakterhåndtering

Et verktøy for håndtering av nasjonale prøver

Illustration

En del av IST Everyday

IST Everyday er en kombinasjon av løsninger og tjenester for en enklere skolehverdag. Gjennom å kombinere funksjonalitet fra IST Administrasjon, IST Plan & Vurdering, IST Timeplan, EduCloud og SkoleID får du en helhetlig og fullt ut integrert løsning. IST Everyday finnes for virksomhetene Barnehage & SFO, Grunnskole, Videregående og Voksenopplæring