This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
For en enklere digital hverdag

Daglig Dialog

En løsning for daglig kommunikasjon og administrasjon i barnehage og SFO.

Med IST Daglig Dialog kan kommunen tilby både foresatte og ansatte barnehager og SFO en løsning som gjør den viktige daglige kommunikasjonen enkel og sikker. Foresatte får pushvarsel på sin mobil når eksempelvis et infoskriv på oppslagstavlen er publisert, eller hvis en ansatt har sendt en melding om at barnet begynner å bli sykt. Samtidig kan foresatte registrere en oppholdsplan som gjør det enda enklere for ansatte å planlegge tiden fremover, samt vite når barnet eller eleven er tiltenkt å komme/hentes. De får også se hvem som kan hente i barnehagen, og ta ut nødvendige rapporter eller lister.

Hvorfor velge IST Daglig Dialog?

Effektiv kommunikasjon

Med IST Daglig Dialog for ansatte og IST Home for foresatte vil kommunen kunne tilby sine barnehager og SFO den perfekte kommunikasjonsløsningen som har blitt bare enda viktigere den siste tiden.

Med IST Daglig får du blant annet:

Markedets beste funksjonalitet for inn- og utsjekk

Oppslagstavle for informasjonsdeling

Meldingsmulighet mellom enhet og foresatte

Registrering av oppholdsplan for barna: enten for foresatte via app eller ansatte selv

Egen app til foresatte – IST Home

Oversiktlige lister, filtrerbart på enhet og avdeling/gruppe

Analyseverktøy, hvor ansatte kan se oversikt over når barnet faktisk har vært tilstede

Administrering og kommunikasjon av f.eks. planleggingsdager eller ferier

Illustration

En del av IST Everyday

IST Everyday er en kombinasjon av løsninger og tjenester for en enklere skolehverdag. Gjennom å kombinere funksjonalitet fra IST Administrasjon, IST Plan og Vurdering, IST Timeplan, EduCloud og SkoleID får du en helhetlig og fullt ut integrert løsning. IST Everyday finnes for virksomhetene Barnehage og SFO, Grunnskole, Videregående og Voksenopplæring

Les mer om flere av våre løsninger innen IST Everyday!

Se alle produkt