This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
For en bedre digital hverdag

IST Plan & Vurdering

En samlet helhet for bedre læring

Skoledagen starter her! IST Plan og Vurdering  gir lærerne et effektivt verktøy for dokumentasjon og kommunikasjon med studenter, foreldre og ledere. Læreren får effektiv støtte for planlegging og undervisning samt for evaluering og vurdering – alt i tråd med læreplanverket.

Læreren kan samle alt – planlegging, vurderinger og dokumentasjon – kun med en pålogging. Læreren kan planlegge og undervise, sammen med håndteringsvurdering basert på kravene. Studenten vil finne verktøy som forbedrer lærer- og elevsamarbeid og kommunikasjon, samt smarte og enkle verktøy for evalueringer og vurderinger.

Mange funksjoner og rutiner er automatisert, noe som reduserer arbeidsmengden og gir studenter og lærere en mer kvalitativ læringsopplevelse. Videre gir den effektive verktøy for kommunikasjon som kan skape et bedre og sikrere samspill mellom hjem og skole.

Hvorfor velge IST Plan & Vurdering?

Integrert med Google Classroom

IST Plan og Vurdering kan også integreres medd Google Suite for Education – en av de mest moderne, fleksible og kraftige verktøyene for samarbeid og kommunikasjon som for tiden er tilgjengelig for skoler. Dette betyr at lærere kan gjøre planleggingen og vurderingen direkte på disse plattformene, i stedet for å måtte bruke overlappende funksjonalitet og uønskede tekniske omveier.

IST Plan & Vurdering dekker blant annet:

Planlegging & Vurdering

Utviklingssamtaler

Samtalebooking

Elevforståelse

Illustration

En del av IST Everyday

IST Everyday er en kombinasjon av løsninger og tjenester for en enklere skolehverdag. Gjennom å kombinere funksjonalitet fra IST Administrasjon, IST Plan & Vurdering, IST Timeplan, EduCloud og SkoleID får du en helhetlig og fullt ut integrert løsning. IST Everyday finnes for virksomhetene Barnehage & SFO, Grunnskole, Videregående og Voksenopplæring

Les mer om flere av våre løsninger innen IST Everyday!

Se alle produkt