This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
For en sikker og smidig innlogging.

SkoleID

Trygg innloggingstjeneste og IDP for oppvekstvirksomheter; barnehage, SFO og skole. Med tofaktorinnlogging verifiserer brukeren sin identitet - i appen, på nettbrettet eller på dataen.

SkoleID

Med SkoleID får du en sikker og smidig innloggingstjeneste og IDP (Identity Provider) utformet spesielt for . Din personvern sikres og du identifiserer deg på samme måte uavhengig av operativsystem, produsent eller digital enhet. Via din innlogging har du tilgang til alt du trenger i hverdagen – fra skoletjenester til fritidsaktiviteter.

SkoleID er en skybasert løsning som gir deg både en unik brukerkonto og en IDP. Innloggingsprinsippet er det samme som BankID, og du logger inn med tofaktorpålogging. SkoleID er en smidig identifiseringsløsning både for elever, foresatte, lærere og administrator.

Hvorfor velge SkoleID?

Smidig og trygg innlogging

Sikker innlogging og IDP

SkoleID er en smidig identifiseringsløsning både for elever, foresatte, pedagoger og administrator.

Med SkoleID får du blant annet?

For skoler og foreninger

SkoleID er en enkel, sikker og skybasert løsning som kan brukes av alle. Med SkoleID kan du være sikker på at du når de riktige personer, og at ingen uvedkommende får tilgang. Tjenesten er tilpasset skolevirksomhet.

For tjenesteleverandører

Med SkoleID kan du fokusere på innhold i stedet for teknikk. Du får enkelt tilgang til rett målgruppe og data.

For privatpersoner

SkoleID gir deg en konto for alle skole- og familierelaterte tjenester. Gjennom tjenesten kan du knytte sammen familieaktiviteter og du når både skoletjenester og fritidsaktiviteter på en sikker måte.

Illustration

En del av IST Everyday

IST Everyday er en kombinasjon av løsninger og tjenester for en enklere skolehverdag. Gjennom å kombinere funksjonalitet fra IST Administrasjon, IST Plan og Vurdering, IST Timeplan, EduCloud og SkoleID får du en helhetlig og fullt ut integrert løsning. IST Everyday finnes for virksomhetene Barnehage og SFO, Grunnskole, Videregående og Voksenopplæring

Les mer om flere av våre løsninger innen IST Everyday!

Se alle produkt