This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer

Trøndelag fylkeskommune har innført IST Everyday

Publisert 12 mars 2020


– Trøndelag fylkeskommune har fått en moderne og fremtidsrettet løsning, som er helt skybasert. Den forenkler administrasjon og kommunikasjon i skolehverdagen og vil bidra til enklere og bedre samarbeid mellom alle roller i skolen, sier Tove Torstensson, adminitrerende direktør i IST. 

Fra 1. august 2019 har 32 videregående skoler og ca 18 500 elever brukt IST Everyday, en løsning med digitale verktøy for skoleadministrasjon, kommunikasjon og timeplanlegging. Å samle hele virksomheten i en og samme løsning bidrar til en større helhet, samtidig som de som jobber på skolene gis gode muligheter for oversikt og samarbeid. Målet er å frigjøre mest mulig tid for lærere og skoleledere slik at de i størst mulig grad kan legge til rette for læring. 

Timeplanen smart integrert

– Vi er også veldig glade for å kunne tilby Trøndelag Fylkeskommune muligheten til å fortsatt jobbe med timeplanleggingsverktøyet Untis, som de kjenner godt fra før og som er en integrert del av IST Everyday. Vi vet at timeplan og timeplanlegging er særdeles viktig for skolene, og det å kunne ha kontinuitet i dette anser vi som en stor fordel for skolene, sier løsningsansvarlig Åsmund Eriksen.  

Mobiltilpassede tjenester

IST Everyday bidrar til enklere informasjonsflyt og kommunikasjon mellom lærere og elever i deres skolehverdag. På denne måten kan digitalisering bidra til et bedre samarbeid mellom de ulike rollene i skolen. 

Lærere kan blant annet føre fravær, registrere karakterer, få oversikt over timeplaner og aktiviteter samt få tilgang til klasse- og gruppelister, på ett og samme sted. Eleven får tilgang til og oversikt over eget fravær, karakterer og timeplaner, i tillegg til digital håndtering av fagvalg, direkte via mobilen.

– Automatikk og datakvalitet er noen av grunnstenene i IST Everday. Vi ønsker at brukerne skal få prosesshjelp underveis i arbeidet og vi ønsker at alt som kan automatiseres blir automatisert. Et eksempel på dette er arbeidet med vitnemål og kompetansebevis, som automatisk genereres på bakgrunn av det regelverket som finnes, der et stort antall kontroller i løsningen sikrer at riktige data er utgangspunktet for dendokumentasjonenensom skrives ut,sier Eriksen.

Høy  sikkerhet og tilgjengelighet

– IST har gjennom 25 år levert løsninger til store deler av fylkesmarkedet og har gjennom dette fått inngående kjennskap til hvilke behov fylkeskommuner og videregående skoler har for å  kunne planlegge, administrere og gjennomføre et skoleåret. Det føles derfor fantastisk bra å kunne tilby markedet en løsning som ivaretar disse kravene. At Trøndelag har valgt oss som leverandør er en bekreftelse på at vi har det som trengs, både hva gjelder skoleefaring og brukervennlighet, samt å levere sikre IT-løsninger som tilfredsstiller skolenes behov, sier Tove Torstensson. 

– Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet. For Trøndelag fylkeskommune er det viktig med en fleksibel samarbeidsparter som leverer løsninger med høy tilgjengelighet og sikkerhet. Dette vil vi leve opp til, sier hun.