This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer

UX-designer i IST: Sammen bygger de fremtidens læringsplattform

Publisert 1 februar 2021


Å forstå brukeren og utvikle produkter som forenkler planlegging, vurdering og kommunikasjon i skolen – det er målet til Ester og Anna som er UX-designere i IST.

Det beste med å være designer er å utvikle en idé fra den første skissen til det ferdige produktet sammen med de som faktisk skal bruke produktet. Å kunne bidra til og skape forutsetninger for en enklere hverdag og en positiv brukeropplevelse for både elever og lærere. «

Ester Svensson og Anna Anchér jobber som UX-designere i IST. Hverdagen deres handler om å bygge neste generasjons brukervennlige læringsplattform. I dialog med brukerne skaper de nye forutsetninger for enklere planlegging, vurdering og kommunikasjon mellom lærere og elever.

Målet for en UX-designer: Enkel og tydlig struktur

UI står for User Interface og handler om hvordan produktet ser ut, for eksempel farger og knapper. UX står for User Experience og handler om hvordan brukeren bruker produktet på den enkleste og mest fleksible måten. Eller som våre UX-designere Anna og Ester sier det: UX er kartet som viser den beste måten fra A til B. UI er det som gjør turen interessant og hyggelig.

Mange som jobber i førskole og skole bruker mye tid på kompliserte IT-systemer hver dag for å kunne gjøre jobben sin. Det er tid som i stedet bør brukes på elever og læring. Derfor er det viktig å skape en enkel og tydelig struktur for alle, for å frigjøre tid til verdiskapende aktiviteter.

I dag er det ikke nok for et produkt at det fungerer – en god brukeropplevelse er minst like viktig. En læringsplattform skal forenkle hverdagen på skolen. Studenter, lærere, administratorer og foresatte må forstå hvordan de bruker produktet. Det skal være intuitivt og ikke kreve forkunnskaper.

En UX-designer må forstå brukeren

Både Anna og Ester verdsetter kontakten med brukerne de har i rollen som UX-designer, og de prøver alltid å se brukerens perspektiv. Fra dette gjør de sitt ytterste for å lage enkle og fleksible løsninger. De prøver å forstå brukernes utfordringer og utformer løsninger som er mer brukervennlige.

Det handler om å fjerne eventuelle friksjoner, det er den viktigste delen av jobben vår. Vi ønsker å skape verdier ved å gjøre brukeropplevelsen så god som mulig. Det skal være tydelig for brukeren hva han skal gjøre og hva formålet med siden er. Vi ønsker ganske enkelt å skape en enklere hverdag for alle på skolen. En positiv brukeropplevelse forenkler jobben, og skaper mer tid til det som er viktig. «

Vill du vite mer om hvordan det er å jobbe i IST?

Sjekk ut våre ledige stillinger på career.ist.com!