This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Lærer

Vår anbefaling – ditt hjelpemiddel. Bruk årshjulet vårt!

Publisert 8 oktober 2019


Jobber du med IST Administrasjon for skole (GRS), men er litt usikker på når det er lurt å utføre de administrative oppgavene?
Da er ISTs anbefaling ganske enkel; bruk årshjulet – der finner du oppgavene som skal gjøres, og i hvilken måned det lønner seg å gjøre arbeidet. 

Årshjulet finner du på IST Kundeweb der informasjonen blir kontinuerlig oppdatert. Gå inn på kundeweben og søk på årshjulet, eller bruk denne lenken: https://ist.guidecloud.se/1005.guide

Når gjør jeg hva? 

– Vi har laget årshjulet som vår anbefaling – en støtte for å lette arbeidstrykket, med forslag til når på året de ulike arbeidsoppgavene bør gjennomføres. Det inneholder konkrete tips, råd og veiledning om hver enkelt oppgave, og vi anser alle punktene i årshjulet som viktige. Alt munner nemlig ut i at elevene får riktig undervisning – og dokumentasjon på avholdt undervisning etter gjeldende lover og regler, forteller Malene Haraldsen Hammer, konsulent i IST. 

Fra årsplanlegging til daglig administrasjon 

IST Administrasjon for skole er en rollebasert løsning som gir støtte i alle prosesser fra årsplanlegging til daglig administrasjon på skolen, på SFO eller i barnehagen. Programmet forenkler det daglige arbeidet ettersom data registreres sentralt og gjenbrukes lokalt. Prosessene sikrer at all nødvendig data registreres der de oppstår, samtidig som de store og tunge prosessene er automatiserte. 

Slipper å gjøre samme ting flere ganger 

– Systemet vårt er basert på en prosess for det du gjør i systemet i løpet av skoleåret. I starten er du mye på enkeltelever og enkeltregistreringer, og den registreringen går ut i andre moduler senere. Du slipper altså å gjøre samme ting flere ganger – det du har registrert én gang linkes til der informasjonen behøves. Noen av oppgavene i årshjulet er krav, mens noen er oppgaver vi synes det er fornuftig å gjøre, sier Hammer. 

Mange trenger råd og veiledning 

– Generelt har vi ganske mye pågang av brukere som trenger råd og veiledning. Mange kommer nok fordi de er litt ute i siste liten, og de blir usikre og litt stresset. Derfor er det veldig greit å ha årshjulet å støtte seg til, for målet er jo at du skal kunne klare deg selv. Du kan senke skuldrene, for IST har nemlig alle verktøyene du trenger, altså til og med et «ferdigsnekret» årshjul – men det er selvfølgelig viktig at du følger anbefalingene i årshjulet og utfører oppgavene når de bør gjøres, sier Malene Hammer. 

Hun minner også om at på IST Kundeweb finner du i tillegg til årshjulet mange andre nyttige guider, og også Håndbok for IST Administrasjon for skole (GRS) for den rolle du ønsker (sentraladministrator lokaladministrator osv.).