This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter

Vår bærekraftsrapport er nå live!

Publisert 24 april 2023


´Í IST handler vår bærekraftsrapportering ikke bare om å granske bedriftens miljøpåvirkning, men også om vårt sosiale ansvar for hvordan vi driver vår virksomhet.

Frem til nå har vårt hovedfokus først og fremst vært å beregne vårt karbonutslipp og konsum. Dette for å leve opp til vår miljøsertifisering, ISO14001. Vårt bærekraftsarbeid omfatter i tillegg vår påvirkning på samfunnet og hvordan vi kan drive vår virksomhet på en ansvarsfull måte. Vi kommer derfor til å utvide vår rapportering til å omfatte både miljø-, sosial- og styringsdata (ESG).

Å utvide vår bærekraftsrapportering er nøkkelen til at vi i fremtiden skal kunne ta velbegrunnede forretningsbeslutninger for et stadig mer bærekraftig IST. Som et av våre tiltak for å oppnå dette har vi valgt å begynne å kalle denne rapport for en bærekraftsrapport, i stedet for en karbonrapport. Det nye navnet på rapporten kan også ses som et løfte om at vi vil utvide vår rapportering ytterligere i årene fremover.

I 2022 var våre totale utslipp på 188 tonn CO2, noe som tilsvarer den gjennomsnittlige energibruken for 24 husholdninger. Siden vi begynte å rapportere våre utslipp i 2019 har vi lykkes med å reduserer vårt karbonavtrykk med 53 %!

I løpet av 2022 reiste vi 65% mindre med fly enn hva vi gjorde i 2019. Vi kjørte også ca. 600 000 km mindre under samme tidsperiode. Vi kan også se en positiv endring når det kommer til at flere av våre medarbeidere velger å reise miljøvennlig i løpet av 2022, gjennom å kjøre el- og hybridbiler eller kjøre kollektivt.

Hvis du er interessert i å vite mer om vår holdbarhetsrapport for 2022, klikk på lenken nedenfor.