This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer

Vi er ISO14001 sertifisert!

Publisert 8 september 2021


Etter uker med intense evalueringer av vårt miljøstyringssystem, kan vi med stolthet si at hele IST-konsernet er ISO14001 sertifisert! Denne sertifiseringen er et stort steg i riktig retning til å bli et enda grønnere IST. Dette viser at jobben vi gjør er bra – både for folk og planeten.

Elisabeth Wandel – Sustainability Manager IST

Gjennom godt teamarbeid på tvers av våre fire markeder, har vi klart å tydeliggjøre hvordan vi jobber med bærekraft. Som et resultat av dette, er alle ni IST-kontor nå inkludert i denne sertifiseringen.

ISO14001 er en internasjonal standard for miljøstyringssystem, som hjelper selskaper og bedrifter til å observere innvirkningen de har på miljøet, og kontinuerlig ser på hvordan miljøarbeidet som utøves kan forbedres.

«Dette er første gang at IST har mottatt en miljøsertifisering som omfatter hele selskapet! Vi er veldig stolte av miljøarbeidet som vi har implementert i vår kjernevirksomhet. Gjennom å følge rammeverket for ISO14001, har vi klart å få verdifull innsikt i hvordan vi kan forbedre arbeidet vi allerede gjør, slik at vi kan bli en enda mer bærekraftig virksomhet,» sier Elisabeth Wandel, Sustainability Manager hos IST.

Elisabeth fortsetter: «Det å jobbe mot å bli et enda grønnere IST, er ikke bare fordelaktig for oss i IST. Ved å bruke våre digitale løsninger, hjelper vi også kunder og brukere til å bli enda mer bærekraftig.»

Videre vil vi spesielt fokusere på å definere konkrete handlingsplaner og retningslinjer for å klare å nå vårt mål om å bli CO2-nøytral.

Gjennom denne sertifiseringsprosessen, har vi bevist at vi:

For mer informasjon om hvordan IST jobber med bærekraft, kan du se nærmere på vår side om Bærekraft.