This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Förälder
Lärare

Är klasslistor GDPR-säkra?

Publicerad 11 november 2019


I maj 2018 slog den nya dataskyddsförordningen GDPR (the General Data Protection Regulation) ner som en bomb. Trots att det har gått ett och ett halvt år sen den vann laga kraft finns det fortfarande många frågor om den. Många skolor skickar inte längre ut klasslistor till föräldrar för att undvika att göra fel.

Du kanske känner igen något av dessa scenarion – ditt barn fyller år, och hen vill bjuda sina klasskompisar på kalas för att fira. Du är klassförälder, det börjar närma sig skolavslutning och du behöver starta en insamling till blommor till läraren. Ditt barn är sjukt, så du behöver komma i kontakt med en klasskamrat för att få veta vilka läxor som ska göras. Klasslistor med kontaktinformation har länge varit en naturlig del av skolans verksamhet för att enkelt komma i kontakt med klasskompisar och andra föräldrar. Men hur är det, egentligen? Får skolor upprätta och dela ut klasslistor?

Det korta svaret är: ja.

Skolförvaltningen får upprätta listor

Idag upprättas listor för att skolförvaltningen behöver dem för att kunna bedriva sin verksamhet. Eftersom listorna är nödvändiga för att utföra ett jobb räknas skolförvaltningens uppgift som av allmänt intresse. Allmänt intresse är, enligt GDPR, en grund för att kunna hantera personuppgifter, och är därför tillåtna. De enda som kan – och ska – bli utelämnade från listan är de med skyddade folkbokföringsuppgifter.

Var är syftet?

Om skolor sen får lämna ut listan är beroende av vad listan innehåller och vad den ska användas till. Generellt är klasslistor i kommunala skolor en allmän handling, vilket betyder att de kan lämnas ut vid förfrågan. För privata skolor finns inga allmänna handlingar, men det finns heller inga hinder för att de på eget initiativ kan lämna ut listor till föräldrar.

För att lämna ut GDPR-säkra klasslistor behöver skolorna väga behovet av listan mot de integritetsrisker som den innebär. Så länge man funderar kring syftet och har en rimlig anledning för att den information som sprids ska finnas med är det osannolikt att det blir några rättsliga följder. Till exempel kan det vara viktigt att ha med telefonnummer till alla föräldrar: då kan man snabbt nå dem vid nödlägen och enkelt sprida viktig information. Hela personnummer kan å andra sidan vara onödigt, då de sällan används av någon utanför den närmsta familjen.

Fördelar med klasslistor

Om du som förälder vill ha en klasslista finns det en mängd fördelar. Dessa kan användas som argument för att ha en lista som delas ut till föräldrar. Bland annat kan det skapa en trygghet i klassen att ha kontaktuppgifter till alla och veta att man alltid kan nå andra föräldrar. Att kunna planera och organisera gemensamma träffar och klassresor tillåter alla att lära känna varandra och bygga sammanhållningen i klassen, vilket i sin tur underlättar för att skapa en ”vi-känsla”.

För klassföräldrar och föräldrar som är del av klassråd blir det lättare att engagera både sig och andra, samt sprida information. Till sist kan klasslistor leda till bättre integration. Föräldrar som inte själva har gått igenom det svenska skolsystemet förstår eventuellt inte syftet eller värdet med klasslistor, och skriver därför inte upp sig på frivilliga listor. Deras barn kommer då inte bli kontaktade för lekträffar eller inbjudningar till gemensamma aktiviteter.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har gett svar om klasslistorna på sin hemsida för den som vill läsa mer om klasslistor och GDPR.