This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Administratör
Administratör

EduCloud – Nu ger vi tillgång till data i SS12000 format!

Publicerad 10 februari 2022


Carl Mowday, CTO och Maria Wellmert, Privacy Manager på IST.

För första gången uppmanar Skolverket användandet av en gemensam teknisk standard – SS12000:2020. Det är en standard som säkerställer att olika administrativa system kan fungera i samverkan och ge ett både säkert och effektivt utbyte av data.

Teknikstandarden SS12000 togs fram för att kommuner och leverantörer ska kunna använda en gemensam standard för att utbyta data från elevregister. Hittills har avsaknaden av en gemensam standard för skoldata varit problematisk. Tjänsteleverantörer har egna format på filer och sker en förändring måste filerna återigen delas, en hantering som både blir tids- och kostnadskrävande. Med SS12000:2020 som en gemensam standard behövs det inte läggas tid på att hitta individuella lösningar, istället kan kommuner och utbildningsförvaltningar fokusera på sitt uppdrag – undervisning och lärande. – Det finns andra, internationella, alternativ till SS12000 på marknaden men de är inte utformade efter den svenska skolformen. SS12000:2020 är framtagen av leverantörer, kommuner och Skolverket för att passa den svenska skolformen. IST har varit en enorm kraft i arbetet med utformning och framtagning, och med officiell stöttning från Skolverket kommer SS12000:2020 att bli viktig, säger Carl Mowday, CTO på IST.

Molnbaserat informationsnav
I takt med ökad digitalisering växer även behovet av tjänster som knyter samman och förenklar informationsflödet. EduCloud är ett molnbaserat informationsnav som möjliggör kontrollerad datahantering mellan olika intressenter i skolans digitala ekosystem. Utöver fördelar som delad data mellan olika system får kommuner möjlighet till större kontroll över sina dataflöden. – IST ligger i framkant. Vi kan SS12000:2020 och har kommit mycket längre än andra. Nu ska vi fortsätta att briljera. Genom vår produkt EduCloud förenklas informationsutbytet i många av skolans processer och en glädjande nyhet är att vi nu ger våra kunder full tillgång till sin egna data i SS12000:2020-format. Det gör det ännu enklare att dela skoldata med tjänsteleverantörer samtidigt som du har möjlighet till full kontroll med EduCloud+, säger Carl Mowday.

Möjliggör kontroll över informationsflöden
EduCloud skapar en struktur för den personuppgiftsansvariga, så att det är enkelt att få kontroll över data och informationsflöden. Det innebär att en kommun kan ta ett större ansvar och även anpassa dataflödet. – Vårt arbete är att se till att informationen anländer på ett säkert sätt till den plats där kunden vill ha den, så att kunden får en tydlig överblick över sina informationsflöden. Utifrån det kan kunden besluta om flödet av personuppgifter och hur dessa ska behandlas. Vi som leverantör har en skyldighet att leverera en produkt som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen, vilket standarden SS12000 bidrar till, säger Maria Wellmert, Privacy Manager på IST och fortsätter: – Genom att ge alla våra kunder tillgång till all sin data i SS12000:2020-format vill vi bidra till smidigare processer och ett mer effektivt datautbyte inom skolans värld.

Genom att ge alla våra kunder tillgång till all sin data i SS12000:2020-format vill vi bidra till smidigare processer och ett mer effektivt datautbyte inom skolans värld.

Större kontroll med EduCloud+
– Vi som leverantör måste tillhandahålla våra kunder de verktyg de behöver så att de kan ta ansvar för sin data. EduCloud är ett sätt att säkert sätta upp dataintegrationer och låta andra leverantörer komma åt rätt data. Sedan har vi tilläggstjänsten EduCloud+ som genom ett tydligt gränssnitt ger en översikt över dataflöden och ger full kontroll på säkerheten av datan, säger Carl Mowday.

Snabb utvecklingstakt
– En viktig del i mitt arbete på IST är att lyfta blicken, många fokuserar på de utmaningar som finns idag. Mitt jobb är att identifiera utmaningar som kommer i framtiden för att kunna utveckla en bra teknisk lösning som passar marknadens behov. Genom att lyfta blicken och ha möjlighet tackla framtida utmaningar idag driver vi inte bara innovation, vi kan också leverera en bättre helhetslösning till våra kunder, avslutar Carl Mowday.