This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Lärare

SS12000 formar framtidens digitala prov

Publicerad 15 april 2020


SS12000 (”SS-tolv-tusen”) är en standard som utvecklats i Sverige för att definiera gränssnittet för informationsutbytet mellan olika aktörer i skolans ekosystem. IST var först ut bland leverantörer med att stödja standarden och är själva delaktiga i att driva standardiseringsarbetet – bland annat genom att stötta Skolverket i processen med digitala nationella prov. Vi frågade Svante Erwing, som är Product Manager, om varför SS12000 är så viktigt för framtidens lärande.

– SS12000 är en standard som definierar vilka egenskaper man kan förvänta sig av information, i vilket format man hämtar den och vilken informationsmängd man kommer att jobba med. Det förenklar det hela ganska mycket om alla vet vad man menar när man säger en elev. I version två som nu kommer ut förbättrar och förenklar vi informationsutbytet ytterligare.  

”Det ska bli enklare att nå ut med alla bra tjänster” 

Genom att implementera SS12000 som standard blir det enklare att integrera nya system och stödverktyg i skolverksamheten, i och med att man inte måste anpassa varje system till lokala versioner.  

– Kan vi få en standard så vet vi ju att alla kommer kunna erbjuda sina smarta tjänster till alla kommuner, elever och lärare i slutändan. Därför behöver vi en standard – för att det ska blir enklare att nå ut med alla bra tjänster. 

IST sitter med i kommittén som arbetar med att ta fram och definiera standarden, och är bland de första som har implementerat den i bland annat EduCloud.  

– Tack vare arbetet i den tekniska gruppen så kan vi hela tiden ligga i framkant med att se vad behoven är och försöka stötta de olika aktörer som är i behov av information från skolorna. Vi har minst en heltidsresurs som enbart jobbar med den här standarden, som är med i alla forum, alla sammanhang. Vi är hela tiden med där det händer. 

Rätt information i rätt format på rätt plats 

På IST knyter vi ofta ihop EduCloud och SS12000 till en enhet, men det är egentligen två väldigt separata funktioner. SS12000 ser till att informationen levereras i rätt format, medan EduCloud ser till att den förmedlas på ett säkert sätt till rätt person eller rätt system. Åtkomst till informationen kan hanteras på en plattform som blir enkel för kommunerna att hantera själva och där man enkelt kan få en översikt över vilka man delar informationen med.  

– För oss är det här två väldigt viktiga byggstenar när vi ska leverera SS12000. Vi vill både leverera data i standardiserat format, och på ett säkert sätt. Det ultimata skulle vara att varje skolhuvudman har sin information exponerad i SS12000-format så att den är tillgänglig att konsumeras för alla tjänster som bidrar till en bättre skola. 

Skolverket implementerar SS12000 

Ett praktiskt exempel där man har använt sig av SS12000 är vår pilot tillsammans med Skolverket där vi inför digitala nationella prov som kommer 2022. Vi har anslutit ett par pilotkommuner till systemet som ger möjlighet för Skolverket att konsumera deras elevinformation i SS12000-format. Vi skapar en säker uppkoppling via EduCloud, förmedlar de skolenheter som ska vara med i pilottestet och ser till att en kontinuerlig synkronisering fungerar.  

– Här ser vi också att det knyter an till vårt jobb med SkolID där vi ser till att vi har säkra digitala identiteter för elever. Kan vi förse den som håller i provplattformen för nationella prov med allt underlag och identiteter på vilka som ska göra provet i kombination med att den som gör provet kan identifiera sig så har vi en väldigt bra grund för att stötta framtidens sätt att göra digitala prov.  

Läs mer om EduCloud här. 
Läs mer om SkolID här.