This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Lärare

SS12000:2020 skapar GDPR-säker datahantering

Publicerad 27 november 2020


I veckan släppte SIS (Svenska institutet för standarder) den uppdaterade versionen SS12000:2020. IST har varit en drivande del i arbetsgruppen, och vi erbjuder redan idag standarden fullt ut. Med innovativ datahantering i EduCloud kan du dessutom samla och hantera dina dataflöden på ett smidigt och GDPR-säkert sätt, automatiskt omvandlat till SS12000:2020.

IST har varit en drivande aktör och del i arbetsgruppen under utvecklingen av den nya svenska standarden SS12000. Därför har vi redan under en tid fullt ut kunnat erbjuda standarden till våra kunder.

Den nya versionen SS12000:2020 inkluderar nu ännu fler processer för dataöverföring inom skolan, vilket gör den passande för fler sammanhang. Integrationer kommer framåt att bli både effektivare och säkrare tack vare standarden. Fördelen med SS12000:2020 är också att den är helt anpassad utifrån det svenska skolsystemet, vilket ofta är problematiskt när det gäller internationella standarder. 

Omvandlar skoldata till SS12000

För att kunna lagra och dela skoldata i SS12000 krävs en tjänst som hanterar datan på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Här är EduCloud ett lysande exempel. EduCloud en molnbaserad tjänst för skoldata som hanterar datan i det nya formatet SS12000:2020. Kommuner och huvudmän får en smidig översikt över sina dataflöden, och genom olika behörigheter säkerställs att rätt person eller system får tillgång till rätt data. 

I EduCloud finns också en smart funktion som omvandlar olika datakällor till formatet SS 12000. Datan samlas på ett effektivt sätt utan att belasta grundsystemet. Systemet säkerställer också att datan som delas hålls på en miniminivå i enlighet med gällande GDPR-krav. Enbart den data som behöver delas kommer att delas, resterande data filtreras bort. Dataägaren styr fullt ut vem som har tillgång till datan, och ser vilka system och produkter som har åtkomst till data samt vilken information de behöver. 

Enligt GDPR måste du som dataägare måste ha ett register över vilka kategorier av data som skickas. Med EduCloud sker detta per automatik och du behöver aldrig underhålla ett register eller hålla på koll på vilken information som olika system behöver. EduCloud gör det åt dig! Funktioner som både säkerställer en trygg hantering samt är tids- och kostnadsbesparande.

Vad innebär standarden SS12000?

Standarden SS12000 har tagits fram av SIS (Svenska institutet för standarder) tillsammans med myndigheter, företag och organisationer inom edtech.

Standarden innebär i korthet att gränssnittet för data blir detsamma inom hela skolverksamheten. Information om elever, lärare, skolor, klasser och utbildningsgrupper kan överföras och hanteras på ett smidigt sätt, och varje system behöver inte längre anpassas till lokala versioner. Standarden innehåller även strukturer för betyg, program, studieplaner, rum, resurser, kalenderposter samt schema och närvaro för barnomsorg.

Utvecklingen av it-standarden gäller hela utbildningssystemet – från förskoleklass till vuxenutbildning. Alla drar nytta av en gemensam standard.