This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Elev
Förälder

”Res tillsammans” – publikens vinnare i Trafikverkets innovationstävling

Publicerad 16 juni 2021


Konceptet ”Res tillsammans”, som bygger på IST Homes app Hit&Dit, blev publikens favorit i Trafikverkets innovationstävling för aktivt resande! ”Vi är jätteglada och stolta över utmärkelsen!”, säger Jan Andersson, UX Designer som jobbat med konceptet under året.

Förra året utlyste Trafikverket tillsammans med Skellefteå och Uppsala kommun en innovationsupphandling. Syftet var att stimulera utvecklingen av smarta lösningar för aktivt resande på säkra sätt – i enlighet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

IST Home var en av fyra finalister som fick forskningsmedel för att vidareutveckla konceptet Hit&Dit. Fokus har legat på idén om en ”Gående skolbuss”, där tanken är att vuxna tillsammans med barnen tar sig till och från skola och fritidsaktiviteter genom att samgå, samåka eller samcykla. Något som underlättar vardagen, sparar tid för alla inblandade och ligger rätt i tiden när det gäller miljö och hållbarhet.

Genom enkla metoder kan vi lösa människors vardagsproblem, det är det som är så häftigt med projektet och appen. Samtidigt adresserar vi viktiga aspekter såsom hållbarhet – både ur ett socialt, miljömässigt och hälsomässigt perspektiv.

Vi är också med och bidrar till en säkrare vardag för barn – gruppen där en förändring mot hållbara beteenden på allvar kan börja.

Pontus Albinzon, Product Manager på IST
Appen Hit&Dit underlättar samordning av hämtningar och lämningar av barn.

Hit&Dit vinnare med 42% av rösterna

Totalt 597 röster kom in i den öppna omröstningen och 253 av dem lades på vårt bidrag ”Res tillsammans” med appen Hit&Dit. Förslaget som utvecklats av IST Home i samarbete med Tyréns, ska underlätta vardagslivet genom att smart, sunt, socialt och säkert samordna gemensamma resor till fots, med cykel, kollektivtrafik eller bil.

Jag skulle älska att använda den här appen! Så bra, både för att säkra att fler barn kan ta sig till aktiviteter på ett säkert sätt, för att underlätta att föräldrar som inte känner varandra kan få kontakt och för att spara tid genom hjälpas åt / turas om.

Kommentar från omröstningen

Se hur appen funkar och vad användarna tycker:

Andra kommentarer som kom in under omröstningen var: ”Detta har alla väntat på!!!”, ”Hit och dit vill man ju ha! Roligt sätt att få kompisar och enklare att få ihop vardagspusslet” samt ”App jag saknat”.

Trafiksäkerhet på ett lättsamt sätt

Appen håller koll på veckans aktiviteter, vem som följer/skjutsar vart och när. Där finns också möjligheter till enkel och snabb kommunikation mellan gruppmedlemmarna i de olika aktiviteterna.

Projektet med Trafikverket avslutades igår och vi är otroligt stolta och glada över att vår idé tog hem publikens pris. Under det senaste året har vi genomfört kundresor, intervjuer, workshops och koncept- och affärsutveckling, och det är väldigt roligt att publiken uppskattar och ser värdet i vår lösning.

Jan Andersson, UX Designer på IST

Idéutvecklingen har inkluderat gamification med styrda dagliga uppdrag där barnen på ett lättsamt sätt kan lära sig om trafiksäkerhet. I appen finns även en rapporteringsfunktion där den vuxne följaren kan rapportera trafikfarliga moment, hinder etc till kommunen – som sen också kan spridas till andra användare.

Res Tillsammans-konceptet innehåller även en statistikplattform. Förhoppningen är att nå en tillräckligt hög användning för en tydlig bild av resvanor och beteendemönster. Detta skulle kunna fungera som värdefullt komplement till kommuners resvaneundersökningar.

Läs mer om tävlingen på Trafikverkets sida.