This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Vi är ISO 27001- certifierade!

Publicerad 27 april 2021


Informationssäkerhet är alltid högsta prioritet för oss, och vi är därför mycket glada över att återigen vara ISO 27001-certifierade!

Vi arbetar ständigt med informationssäkerhet på olika nivåer i organisationen, och vi är fast beslutna om att hålla oss kvar på en toppnivå. Därför är certifieringen ISO 27001 ett fantastiskt bevis på att vi arbetar i rätt riktning kring informationssäkerhet, något vi är mycket glada och stolta över.

ISO 27001-certifiering, informationssäkerhet

Informationssäkerhet på alla nivåer

Redan 2015 blev vi ISO-certifierade för första gången, och vi har sedan dess fortsatt att arbeta strukturerat och målmedvetet med informationssäkerhet i organisationen. Våra kvalitetscertifieringar ISO 9001 och ISO 27001 ligger till grund för vårt övergripande ledningssystem, och informationssäkerhet är en viktig del av vår verksamhet på många olika sätt.

Bild på Niels Højgaard Nielsen, Chief Compliance Officer på IST

Det är oerhört viktigt att informationssäkerhet är integrerat i alla delar av verksamheten. Generellt sett ser vi nu ett större fokus på dessa frågor inom den offentliga sektorn, vilket är en viktig och välkommen utveckling. Jag är väldigt glad och stolt över att vi nu är ISO 27001-certifierade!

Niels Højgaard Nielsen, Chief Compliance Officer på IST