This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Förälder
Lärare

IST växer med förvärv av UDDATA i Danmark

Publicerad 10 oktober 2017


Från och med den 1 oktober breddar edtech-företaget IST sitt erbjudande på den danska marknaden genom förvärvet av det danska bolaget UDDATA, som är en del av Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier. UDDATA levererar lösningar till yrkesförberedande gymnasieskolor och blir ett starkt komplement till IST:s etablerade lösningar för förskola, grundskola och gymnasium. UDDATA med sina cirka 25 medarbetare har lång erfarenhet av att leverera administrativa system till yrkesförberedande gymnasieskolor.

– IST och UDDATA matchar varandra väldigt bra. IST är det ledande edtech-företaget inom skola och förskola och UDDATA har många års erfarenhet inom yrkesskolor. Synergierna är tydliga, men vi delar också drivkraften och fokus på användarvänlighet och kundbehov. Våra kunder kommer att ha stor nytta av våra gemensamma erfarenheter och det breda produkterbjudande vi nu tillhandahåller på den danska marknaden, säger Tommy Eklund, vd på IST.

IST har kontor i Växjö (huvudkontor), Stockholm, Linköping, Oslo, Hamburg, Roskilde – och nu också i Svendborg.

– Det är en väldigt spännande tid för IST och det är med glädje jag hälsar 25 nya medarbetare välkomna, medarbetare som kan ge oss ny kunskap och nya insikter inom utbildningsområdet och bidra till att utveckla vår verksamhet. Jag är imponerad över det UDDATA uppnått och vi ser goda möjligheter att bygga vidare på framgången och växa ytterligare inom verksamhetsområdet, säger Tommy Eklund.