This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Lärare på distans del 2 – en sann historia om en lärares dag i Danmark, mars 2020

Publicerad 1 april 2020


På IST strävar vi efter att alla ska lära sig mer, varje dag. Detta gäller allt vi gör, och under denna Coronakrisen verkar det som om vi – nu mer än någonsin – behöver hjälpa varandra att lära sig mer.

Många yrken gör en heroisk insats för att hjälpa till att göra detta ”nödläge” som vi upplever så normalt som möjligt, särskilt för alla våra unga och hoppfulla. Av särskilt intresse för oss är naturligtvis lärarna.

Vi har mycket kontakt med lärare på IST och är mycket imponerade av hur de hanterar situationen. Tillsammans hoppas vi göra det bästa av en omöjlig situation för att låta våra barn lära sig mer.

När skolor är stängda i tre av de fyra länder där IST är verksamma, och gymnasierna stängs i det fjärde, vill vi berätta historierna om dessa vardagshjältar – lärarna. De uppmuntrades att dela hur de hanterar situationen. Kanske kan vi lära av varandra och inspireras över länder.

I Danmark pratade vi med Louise, som undervisar sjätte klass på en grundskola.

Vilka är dina största utmaningar när det gäller undervisning på distans?

Eftersom så många elever kommer in på de digitala plattformarna på samma gång varje dag blir systemen överbelastade. Det betyder att vi under dagen upplever att vi inte kan komma in på plattformarna, eller att det fungerar mycket långsamt. Att inte kunna använda plattformarna när vi vill är en utmaning både för barnen och för oss.

Kontakten med varje barn – och möjligheten att kunna ge rätt hjälp till varje barn – är också en stor utmaning. Det är svårt och tar mycket tid. När plattformarna är under press och vi inte kan ge barn hjälp när det behövs, är förhållandet mellan mig och barnen under press.

 En annan utmaning är att anpassa min undervisning som jag brukar göra. Jag måste ge ett gemensamt budskap och samma instruktion till alla, som för tillfället inte uppfyller individens behov av hjälp.

Hur håller du kontakten med eleverna?

Varje morgon klockan 9 skickar jag ut en plan för dagen med en beskrivning av vad barnen måste göra idag. Eftersom Danmark har en gemensam statlig kommunikationsplattform för alla barn är det lätt att kommunicera med barn och föräldrar i samma system – men jag använder också e-post, Instagram, SMS och telefonsamtal för att kommunicera med alla. Under dagen är jag tillgänglig via dessa plattformar för eleverna att ställa frågor.

Dessutom gör jag ”hemmavideor” med instruktioner, och nu när vi behöver vara hemma under ännu längre tid kommer jag också att göra en del onlineundervisning.

Tycker du att den digitala infrastrukturen är på plats för att undervisa på distans?

Jag tror att grunden för distansundervisning finns på plats. Sammantaget har vi några bra och välfungersande system och ett bra kommunikationsverktyg som alla är bekanta med. Men jag tycker att jag har tur som arbetar med barn i en ålder som kan kommunicera genom att skriva ner sina frågor och tankar och skicka dem till mig. Det skulle också varit jättebra om vi hade haft en slags videoplattform integrerad i kommunikationsplattformen som hade gjort det möjligt att prata med mer än en elev åt gången. Om du undervisar yngre barn som inte kan skriva verkar det svårt att använda de digitala plattformarna.

Vad är din största oro relaterat till att barn faktiskt lär sig något under denna tid?

Motivationen för att ha någon form av skoldisciplin hemma, utan vänner och utan en lärare som kan strukturera dagen verkar vara en stor utmaning – särskilt nu när den tid vi måste stanna hemma har förlängts. Det är ganska lätt att inte starta sin dator och undvika att titta på din lärare på en video.

Dessutom tror jag att bristen på dialog med läraren om hur man löser övningarna kan vara problematisk för många barn för att de ska lära sig något. Olika elever behöver olika typer av förklaringar, och den processen är verkligen svår att undervisa på distans.