This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Lärare

Vad är Edtech?

Publicerad 2 september 2020


Edtech står för Educational Technology och är ett samlingsnamn för it-lösningar framtagna som stöd för utbildning, i syfte att stötta lärandet och lärprocessen. Utvecklingen av edtech går fort – branschen uppskattas vara en av de snabbast växande branscherna i världen och resan bedöms fortfarande vara i startskedet.

Enligt Sveriges nationella digitaliseringsstrategi ska vi vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Varje enskild elev ska ha samma förutsättningar att utveckla en god digital kompetens – en strategi där edtech har en nyckelroll.

Med edtech blir utbildning och lärande oberoende av tid och plats. Digitala verktyg underlättar både skoladministration och kommunikation, mellan kollegor inom skolan, gentemot kommun och förvaltning, men också i dialogen med elever och föräldrar.

Vilka möjligheter skapar edtech?

Edtech skapar således goda möjligheter för elever att lära på sitt eget sätt. Det är ett delat ansvar att implementera edtech på bästa sätt, men framtidens skola kommer säkerligen erbjuda elever en bredare palett av verktyg för ett bättre och mer anpassat lärande.

Vi är en av Skandinaviens ledande edtech-leverantörer med över 5 000 000 användare som dagligen använder våra system för utbildningsadministration, schema och lärplattform. Som aktiv aktör i Swedish Edtech Industry är vi med och skapar möjligheter för skolan att nyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet.