This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Vad är SkolID?

Publicerad 1 oktober 2020


SkolID är ett molnbaserat användarkonto och säker inloggningstjänst, kallad IdP. Det bygger på samma inloggningsprincip som BankID. Genom ett SkolID-konto kan du enkelt komma åt olika skolrelaterade system och tjänster inom ISTs produktutbud.

IdP:n riktar sig till alla olika roller i skolan – elever, föräldrar, lärare och administratörer. Elever och föräldrar kan logga in för att få en överblick över tjänster kopplade till kontot, eller för att till exempel hantera medgivanden i IST Medgivande. Lärare får smidigt tillgång till alla skolans system via en inloggning, och administratörer kan känna sig trygga i att bara de som bör få åtkomst till data faktiskt är dem som får det.

SkolID har många fördelar

En av SkolIDs stora fördelar är att det fungerar som alternativ för de vårdnadshavare och elever som saknar svenskt personnummer. Genom att kommunen lägger in ett TF-nummer i Extens eller IST Administration på vårdnadshavaren så blir de tillgängliga för utgivning av ett konto av personal. Personen måste intyga sin identitet med pappershandlingar i ett fysiskt möte med utfärdaren innan kontot kan aktiveras. IdP:n kan även verka som ett komplement till BankID som en identifikation för arbetsrelaterade inloggningar.

Kommuner är utfärdare av konton. De kan, via centrala administratörer eller lärare ute i klassrummen, dela ut konton till vårdnadshavare eller elever. De personer ute i kommunerna som ska administrera t.ex. IST Medgivande eller EduCloud får ett SkolID av oss på IST för inloggning.

Säkra digitala identiteter för alla

För att garantera säkerheten i appen använder sig SkolID av tvåfaktorsinloggning i kombination med en PIN-kod, Touch ID eller Face ID. Kontot kan få olika tillitsnivåer för att styra vilken information som visas till vem.

Genom att kunna förse elever med säkra digitala identiteter hoppas SkolID kunna användas när Skolverket digitaliserar de nationella proven. Uppdateringar görs kontinuerligt för att IdP:n ska kunna uppfylla de kravs som ställs för detta.

SkolID finns som kostnadsfri app både för iOS och Android – läs mer på vår produktsida.