IST Elevhälsa

Elevhälsoarbetet tar ett kliv framåt

Se videon om IST Elevhälsa

(Om du inte ser videon behöver du tillåta cookies)

Fördelar med IST Elevhälsa

Dynamiska mallar

Varje skola har möjlighet att digitalisera sina egna blanketter i plattformen och kan därmed specialanpassa verktyget efter sin verksamhet.

Mindre administration

Integrationer till andra system för att förenkla hantering och minimera administration.

Ett system som inkluderar alla arbetsroller på en skola

Lärare och mentorer kan skapa orosanmälningar och registrera extra anpassningar medan rektor och elevhälsoteamet kan från en anmälan skapa en utredning och upprätta åtgärdsprogram. 

Dela skyddade åtgärdsprogram med vårdnadshavare

I plattformen så kan man till exempel dela ett åtgärdsprogram direkt med en vårdnadshavare som är skyddat med BankID. 

Statistikvyer över Extra anpassningar

Alla registrerade anpassningar summeras i en klassvy för att enkelt kunna se elevernas behov.

Elevakter

Elevhälsan egna register! Se all dokumentation kopplat till en elev och få en överskådlig vy över skolans aktiva och inaktiva ärenden. 

Varsågod – ladda ner din PDF

Här kan du ladda ner en Pdf med information om IST Elevhälsa.
Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i dina uppgifter här.

IST Elevhälsa

Skollagen elevhälsa

Elevhälsoarbetet har förstärkts i skollagen genom ökad betoning på individ-, grupp- och skolenhetsnivå i samverkan med lärare och övrig skolpersonal. Vidare ska elevhälsan integreras som en central del av skolans kvalitetsarbete. Läs mer på Skolverket.

IST Elevhälsa är en digital och molnbaserad plattform som möjliggör säker och effektiv samverkan mellan elevhälsopersonal, lärare och vårdnadshavare. Genom att erbjuda en modern lösning bidrar IST Elevhälsa till att möta de nya skolkraven och främjar en enhetlig och tryggare miljö för elevhälsoarbetet.

✅ Grundskola
✅ Gymnasieskola

Vad är elevhälsa?

Elevhälsa är ett begrepp inom skolvården som syftar till att främja elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande samt deras lärande och utveckling. Det omfattar olika insatser och åtgärder som skolor och skolhälsovården vidtar för att stödja elevernas hälsa och trivsel.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss på

Du kan också fylla i dina uppgifter genom att trycka på knappen nedan så kontaktar vi dig.

Vanliga frågor

Finnas möjlighet för Skolsköterskor att journalföra i IST-Elevhälsa?

Denna produkt hanterar det psykosociala och pedagogiska arbetet för elevhälsa, inte den medicinska journalen.

Kan man ha möten med vårdnadshavare, lärare, kurator osv? Dvs både chattar och videosamtal?

Man kan använda Anteckningsmodulen för säker hantering av mötesanteckningar, men ingen video/chat/mötesfunktion.

Gällande att samla in information från lärare. Kan man samla in information i kartläggningen som man sedan kan sammanställa i utredningen?

Ja, man kan antingen koppla en lärare i ett ärende så hen kan skriva i kartläggning. Eller så skapar man en en delad anteckning där läraren kan dokumentera och ansvarig personal i ärendet kan ta del av och lägga in summering eller delar av lärarens anteckning