En bild snett ovanifrån på ISTs alla medarbetare samlade i grupp

Välkommen hit!

Du har hittat denna sida för att du, som vi, vill göra skolvardagen enklare, och dessutom göra det på ett hållbart sätt.

Med enkla och smarta lösningar för administration, lärande och schema har vi gjort vardagen enklare för elever, föräldrar, lärare och skolledare i över 35 år.

Idag når vi 5 000 000 användare och är Skandinaviens ledande edtech-företag. Läs vidare för att se vad vi kan göra för dig och din skola!

ISO14001-CERTIFICERING

Detta är första gången IST har uppnått en miljöcertifiering som täcker hela företaget! Vi är mycket stolta över det miljöarbete vi bedriver inom vår kärnverksamhet.

Rlisabeth Wandel
Sustainability Manager på IST
Fn:s globala hållbarhetsmål

Vi hjälper våra användare nå sina hållbarhetsmål

Vår vision är att alla ska ha de bästa möjligheterna att lära sig mer. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för lärande – idag och i framtiden.

Vi engagerar oss i målen för hållbar utveckling där vi kan göra skillnad – bland elever, föräldrar, lärare och pedagoger, samt skolledare och administratörer. Genom att kartlägga hur våra produkter bidrar till relevanta hållbarhetsmål säkerställer vi att vi hjälper våra användare skapa mer hållbara digitala lärandemiljöer.

TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE FRAMTID

Hur ser IST:s ledning på hållbarhet i företaget?

Hållbarhet spelar en viktig roll på alla nivåer i vår organisation, och som ledande inom edtechbranschen strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan och bidrar positivt till en bättre framtif.

För att uppnå detta har vi gått över till förnybar energi i våra datacenter och kontor. I Vi har också minimerat våra affärsresor och förändrat hur vi hanterar våra inköp av datorer, mobiltelefoner och hardware för våra datacenter på ett långsiktigt hållbart sätt.

Genom vårt miljöledningssystem kan vi ta itu med hur vi använder våra resurser, hur mycket vi förbrukar och vad vi kan göra för att bli ännu bättre. Under 2021 och de kommande åren kommer vi att behöva aktivt ta grönare initiativ – även när vi är tillbaka på kontoret.

Smarta produkter för en enklare vardag

Se alla produkter
En pappa och ett barn leker med leksaker på golvet och ger varandra en high five
Swedish Edtech

Samarbeten gör oss starka.

Vi vill inte bara vara miljövänliga – vi vill också att skolans miljö ska vara hållbar på lång sikt för de som verkar i den. Därför är vi självklart med i Swedish Edtech Industry, och har varit det sen start. Vi har kontakt med Skolverket för att säkerställa att vi håller oss uppdaterade på skolans utveckling och är med i Forum för informationsstandardisering i skolväsendet. Vi deltar aktivt i Svenska institutet för standarder och har representanter för både verksamhet och teknik i flera arbetsgrupper.

Läs mer om ISTs miljö- och hållbarhetsarbete

Läs mer om hur vi jobbar med miljöfrågor, hållbarhet och FN:s globala mål.