Vårt erbjudande

IST Lärande

bild över lektionstillfälle

IST Lärande är en digital lärplattform som förenklar skolvardagen genom att samla funktionalitet för planering, bedömning, omdömen, utvecklingssamtal, uppföljning och kommunikation på ett och samma ställe. Systemet är utvecklat för att underlätta och effektivisera dokumentation och kommunikation för lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer i vardagen.

Plattformen består av en bred verktygssvit anpassad efter lärares och elevers dagliga behov och är integrerad med både Google Classroom och Microsoft Teams. Som lärare kan du skapa uppgifter med det innehåll som passar din undervisning och distribuera dem digitalt genom Google Classroom eller Microsoft Teams. IST Lärande finns för verksamheterna Förskola, Grundskola och Gymnasieskola.

IST Lärande

Speciellt anpassat för din verksamhet.

Se alla produkter