Vårt erbjudande

IST Lärande

För en samordnad skolvardag.

IST Lärande är en digital lärplattform som förenklar skolvardagen genom att samla funktionalitet för planering, bedömning, omdömen, utvecklingssamtal, uppföljning och kommunikation på ett och samma ställe. Systemet är utvecklat för att underlätta och effektivisera dokumentation och kommunikation för lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer i vardagen. IST Lärande finns för verksamheterna Förskola, Grundskola och Gymnasieskola.

IST Lärande

Speciellt anpassat för din verksamhet.

Se alla produkter
bild över lektionstillfälle

Därför ska du välja IST Lärande

Plattformen består av en bred verktygssvit anpassad efter lärares och elevers dagliga behov och är integrerad med både Google Classroom och Microsoft Teams. Som lärare kan du skapa uppgifter med det innehåll som passar din undervisning och distribuera dem digitalt genom Google Classroom eller Microsoft Teams.

Systemet nyttjar effektivt de kraftfulla formativa verktygen som finns i Classroom/Teams. Oavsett om läraren gör sina bedömningar i Classroom/Teams eller i IST Lärande så samlas de i IST Lärande och finns tillgängliga när det är dags för summering av elevernas kunskaper.

Med IST Lärande får du bland annat:

Läs om flera av våra produkter inom IST Everyday!

Se alla produkter
Illustration ist

En del av IST Everyday

IST Everyday är en kombination av produkter och tjänster för en enklare skolvardag. Genom att kombinera funktionalitet från IST Administration, IST Lärande, IST Schema, EduCloud och SkolID får du en sammanhållen och fullt ut integrerad lösning.

IST Everyday finns för verksamheterna Förskola & Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola och Vuxenutbildning & SFI.