This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support

Vår hållbarhetsrapport är nu live!

Publicerad 21 april 2023


På IST handlar vår hållbarhetsrapportering inte bara om att granska vårt företags miljöpåverkan, utan även om att se över vårt sociala ansvar för hur vi driver vår verksamhet.

Fram tills nu har vårt huvudfokus främst legat på att beräkna vårt koldioxidutsläpp och konsumtion, för att leva upp till vår miljöcertifiering, ISO14001, men vårt hållbarhetsarbete omfattar även vår påverkan på samhället och hur vi kan bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi kommer därför framöver att utöka vår rapportering till att omfatta både miljö-, social- och styrningsdata (ESG). 

Att utöka vår hållbarhetsrapportering är nyckeln till att vi i framtiden kan fortsätta fatta välgrundade affärsbeslut så att vi kan fortsätta sträva efter att bli ett mer hållbart IST. Som ett av våra åtagande för att uppnå detta har vi beslutat att börja kalla denna rapport för en hållbarhetsrapport snarare än en koldioxidrapport. Det nya namnet på rapporten kan också ses som vårt löfte att bredda omfattningen av vår rapportering ännu mer framöver.

År 2022 var våra totala utsläpp 188 ton CO2, vilket motsvarar den genomsnittliga energianvändningen för 24 hushåll. Sedan vi började rapportera om våra utsläpp 2019 har vi lyckats minska vårt koldioxidavtryck med 53 %!

Under 2022 reste vi 65% mindre med flyg än vad vi gjorde under 2019 och vi körde även omkring 600 000 km mindre under samma tidsperiod. Vi kan också utläsa en positiv förändring när det kommer till att allt fler av våra medarbetare väljer resa miljösmart under 2022, genom att köra el- och hybridbilar eller åka kollektivt.

Om du är intresserad av att veta mer om vår hållbarhetsrapport för 2022, klicka på länken nedan.