Vårt erbjudande

IST Administration

IST Administration ger full kontroll över skolans administrativa processer. Data hanteras effektivt och säkert och kommunikationen mellan hem och skola förenklas. Standardiserade arbetssätt ökar datakvaliteten, något som leder till att stora och tunga processer blir helt automatiserade. Elever, vårdnadshavare och lärare kommer automatiskt åt den data som berör dem och kan enkelt kommunicera med varandra. Välj sidan för just din verksamhet för att läsa mer.

Med IST Administration får du bland annat: