This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Administratör
Administratör

Avgiftskontroll för IST Administration – förskola och fritidshem

Publicerad 17 september 2021


Visste du att IST kan hjälpa kommuner att spara pengar genom retroaktiv avgiftskontroll? Funktionen kontrollerar att familjer som har barnomsorg betalar rätt avgift.

Enkel justering av avgifter

Avgiftskontroll efterkontrollerar alla avgifter som fakturerats avseende förskola och fritidshem. Jämförelsen görs utifrån det som fakturerats baserat på uppgiven inkomst gentemot uppgifter om taxerad inkomst från Skatteverket.

Systemet ger stöd att exportera ut de personer som låg som inkomstgrundande (vårdnadshavare/sambo) på placeringarna för det aktuella året som avses. Personnummer läses in hos Skatteverket, vilket genererar en beställning av taxeringsuppgifter för det aktuella året. Utifrån taxeringsuppgifterna görs en beräkning och jämförelse mot vad som faktiskt har betalats och en eventuell avvikelse rapporteras. Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel avgift korrigeras det enkelt genom en genererad integrationsfil som kan läsas in i ekonomisystemet för utskrift av fakturor eller återbetalningar.

En smart funktion som enkelt säkerställer att rätt avgift för barnomsorg har betalats in. Vill du veta mer? Kontakta oss!