This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Säker hantering av skoldata

EduCloud

EduCloud är ett molnbaserat informationsnav som möjliggör en säker och kontrollerad datahantering mellan olika intressenter i skolans digitala ekosystem. Skoldata kan delas på ett enkelt och tryggt sätt med de som har behov och rättighet. Utbyte av information förenklas och effektiviseras, och du samlar all information från samtliga IST-system på ett ställe.

EduCloud följer SS12000, en gemensam teknisk standard för skoldata som effektiviserar och förenklar informationsutbytet. Med SS12000 behöver du inte lägga tid på att hitta individuella lösningar, det gör att kommuner och leverantörer får mer tid att fokusera på sitt uppdrag – undervisning och lärande. Det är viktigt för oss, därför får våra kunder full tillgång till sin data i SS12000:2020 format genom EduCloud.

tjej som delta i undervisningen via sin surfplatta, samtidigt som hon skriver på ett papper
För kommuner och huvudmän

Effektiv hantering och kontrollerade dataflöden

EduCloud förenklar informationsutbytet i många av skolans processer. Du delar enkelt skoldata med de tjänsteleverantörer som upphandlats, samtidigt som du har full kontroll över behörigheter. Du styr över vem som har tillgång och hur länge.

Eftersom dataflödena dokumenteras får du en effektiv översikt över vem som haft tillgång, vilket underlättar dataskyddsarbetet. All data omvandlas per automatik till den svenska standarden SS12000:2020.

FÖR UTVECKLARE

Ett smart Community

Att arbeta med integrationer kan vara en komplex uppgift. EduCloud Community är ett forum där utvecklare kan arbeta med integrationsproblem.

Genom att tillhandahålla ett utrymme där likasinnade kan samarbeta och lösa tekniska problem eller dela innovativa idéer, hoppas IST kunna hjälpa utvecklare vidareutveckla sina integrationsprojekt.

För tjänsteleverantörer

Smidig integrering mot kommun och huvudman

Du som tjänsteleverantör får mervärde i din produkt genom åtkomst till skoldata. Du sköter dialogen direkt med huvudmannen, utan inblandning av oss. Datan levereras via APIer i SS 12000:2020- standard och SCIM. Med SkolID som inloggningsmetod får du dessutom automatiskt SSO mot våra olika system.

Med EduCloud får du:

Vi har valt EduCloud som integrationsmotor då vi tror mycket på det här sättet att jobba. Det blir en frihet och enkelhet för skolorna då man själv kan bestämma vilka skolor och vilken information som gå över i integrationen.

För mig är det en snygg lösning att ha en gemensam standard där jag verkligen hoppas att alla skolsystem och läromedelsföretag ansluter.

Charlotte Fredin
Ansvarig för administrativa barn- och elevsystem i för- och grundskola, Halmstad kommun