This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Vårt erbjudande

IST Foto

Två unga tjejer sitter bredvid varandra utomhus. Båda håller en kamera var som är framför ansiktet.

IST Foto hanterar hela processen kring skolfotografering. Bilderna kan sedan användas på ett tryggt sätt inom olika delar av verksamheten, och de integreras på ett enkelt sätt i ISTs system. Ta fram exempelvis vikarielistor och klasslistor med bild, gruppbilder, profilbilder, passerkort eller lunchkort med bild – direkt i befintliga system.

Rutiner för export av elevunderlag, import av bildmaterial, schemaläggning av fotografering, bokning av lokaler och leverans av enhetens arkivkataloger sker helt automatiserat. Detta sparar tid för lärare och övrig skolpersonal, samtidigt som bildernas säkerhet och kvalitet säkerställs.