This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Vårt erbjudande

Schoolido

En prisbelönt lärplattform med fokus på årskurs 4–9.

Schoolido

Schoolido är den flerfaldigt prisbelönade lärplattformen som förklarar skolans ämnen med text, bild, film, uppgifter, övningar och quiz – självklart med koppling till läroplanen. Du får en lärplattform med tusentals pedagogiska artiklar, didaktiska modeller, illustrationer, filmer, quiz och övningar, tillsammans med ett smidigt planeringsverktyg.

Ämnena förklaras på ett elevnära sätt med text, bild, film, uppläst text, träningsuppgifter och mycket mer – allt med tydlig koppling till respektive kursplan och integrerat med Google Classrom.

På Schoolido kan elever lära på det sätt som passar bäst, vårdnadshavare få en inblick i sitt barns skolgång och lärare få inspiration till undervisning, pedagogiska planeringar och ett kvalitetssäkrat grundmaterial att sätta direkt i händerna på eleven.

Med Schoolido får du:

Smidig planering och uppföljning

Som lärare får du tillgång till färdiga planeringar och du kan även skapa dina egna. Du får uppföljning och återkoppling på elevernas aktivitet. Elever kan träna inför nationella prov, lärare kan planera kursplanens innehåll och föräldrar kan följa med i vad som händer i skolan.

Varför Schoolido?

Övningar

Innehållsövningar, Begreppsövningar, Metaövningar, Bildövningar, Tematiska övningar, Sokratiska samtal, Självrättande quiz, Matematikuppgifter med lösningsförslag, Hjälp inför nationella prov

Planering

Integrera med kursplanen, Färdiga planeringar, Egna planeringar, Integrerat med Google Classroom, Uppföljning och återkoppling på elevernas aktivitet

Lärande för alla

Innehåll och struktur förankrat i vetenskaplig grund, Flexibelt att individanpassa, Socialt lärande i vårt forum, Elevnära språk, Stöd för elever med särskilda behov, Flera funktioner utvecklade med stöd av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

För användaren

Egna konton för elever, lärare och målsmän, Personliga startsidor med återkoppling och statistik, Individuella inställningar för anpassad vy, Support och klickbar funktionsguide