Vårt erbjudande

Konsulttjänster

Vi stöttar dig där det behövs.

Mycket kan hända i en organisation och ibland är det svårt att få ihop skolvardagen. Då kan det vara skönt att veta att vi har kunniga konsulter och projektledare som kan stötta upp. Vare sig det handlar om att kliva in i er verksamhet eller att utbilda lärare så har vi en effektiv lösning från första dagen. Vi utbildar er. På plats när det behövs, online när det passar bättre. Våra vana konsulter står redo att täcka upp, både på kort och lång sikt.

Vi kan bland annat stötta er med myndighetsrapportering, schemaläggning eller ekonomistyrning på plats. En konsult kan hjälpa till med databasrensning under ett par timmar, eller utbilda er så att ni enkelt gör det själva i framtiden. Ingen fråga är för liten. Inget ärende oviktigt. Vi erbjuder konsulttjänster inom såväl lärande som administration.

Konsulttjänster inom Administration

Slipp utdragna anställningsprocesser. Med en administratör från oss behöver ni inte tänka på uppstarten utan får effektivt arbete från första dagen. Vi hjälper er med det dagliga arbetet. När era behov är uppfyllda avslutar vi samarbetet. Att anlita en konsult från oss ger inte bara avlastning i stunden, ni får även en långsiktig effektivisering av arbetet genom förbättrade rutiner och arbetssätt. Vi erbjuder verksamhetsnära tjänster helt anpassade efter kundens behov och önskemål i form av t.ex. workshops, processkartläggningar, kvalificerat tekniskt stöd och projektledning eller stöd vid omorganisation.

En man sitter framför en dator. Det syns att han sitter i ett onlinemöte.

Konsulttjänster inom Lärande

Skolledare och pedagoger möter idag samma utmanande omvärld som elever gör. En omvärld där förutsättningarna ändras snabbt. På IST har vi både erfarenhet och kompetens för att vara ett starkt stöd i det här arbetet. Vi hjälper er att systematisera kvalitetsarbetet, strukturera och förenkla den pedagogiska processen, öka det kollegiala lärandet genom professionsutveckling och utveckla ett tydligt ledarskap för lärande. Dessa delar tillsammans bygger en stark och väl fungerande styrkedja. Ryggraden i en lärande organisation. Vi erbjuder verksamhetsnära tjänster helt anpassade efter kundens behov och önskemål i form av t.ex. ledarskap och förändringsprocesser, kvalitetsarbete, analys, professionsutveckling med mera.