Vi vet att lärandet finns överallt. Därför engagerar vi oss – lokalt och regionalt, på skoltid, arbetstid och fritid.  Vi satsar på projekt där vi kan göra direkt och konkret skillnad, och vårt arbete styrs av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Oavsett om det handlar om att köra vårt datacenter på 100% förnybar energi eller utbilda lokala elever i programmering så försöker vi hjälpa våra användare att nå sina hållbarhetsmål genom vårt arbete.

Våra hållbarhetsinsatser kan delas upp i olika initiativ som tillsammans bygger en bro mellan vår kärnverksamhet, vårt koldioxidavtryck, vår mjukvaruutveckling och FN:s globala mål. Vi har även en miljöpolicy för att styra vårt arbete.

Tillsammans för FN:s globala hållbarhetsmål

Vi hjälper våra användare nå sina hållbarhetsmål

Vi engagerar oss i målen för hållbar utveckling där vi kan göra skillnad – bland elever, föräldrar, lärare och pedagoger, samt skolledare och administratörer. Vårt arbete med utbildning och teknik styrs av vår vision att skapa de bästa möjligheterna för alla att lära sig mer.

Här är Mål 4: God utbildning och Mål 10: Minskad ojämlikhet relevanta för utvecklingen av våra kärnlösningar för bättre skoladministration, effektiv planering av läsåret och kommunikationen mellan hem och skola. Genom att kartlägga hur våra produkter bidrar till relevanta hållbarhetsmål säkerställer vi att vi hjälper våra användare skapa mer hållbara digitala lärandemiljöer.

Gröna kontor och hållbar datalagring

Vi tar ansvar för att minimera vår miljöpåverkan som företag. Det gör vi genom att mäta vårt koldioxidavtryck, minska det där vi kan och kompensera våra återstående utsläpp för att bli så nära koldioxidneutrala som möjligt i 2021. Vi har bytt till förnybar el i merparten av våra kontor, vi sätter upp laddstolpar för elbilar och arbetar aktivt med återvinning. Vårt nästa steg är att anta miljöledningssystemet ISO 14001 för att säkerställa att vi systematiskt och kontinuerligt förbättrar vårt arbete med miljömässig hållbarhet för hela IST.

Vår datalagringsleverantör, Interxion, använder 100% förnybar energi. Genom att använda en unik metod för att kyla datacentret, där vatten cirkulerar mellan två stora underjordiska reservoarer, sparar datacentret 1,233 MWh om året. Tillsammans med vår leverantör för datalagring bidrar vi till att uppnå de Globala målen, inklusive Mål 7: Hållbar energi för alla, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, och Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

En familj med en mamma, en pappa och ett barn sitter vid ett bord utomhus. I bakgrunden syns en sjö och berg.

Hållbarhet i produktutveckling

Som ett ledande edtech-företag strävar vi efter att främja inkluderande digitala lärandemiljöer. Det betyder att vi vill utveckla produkter som är tillgängliga för alla. Genom att följa det europeiska tillgänglighetsdirektivet (EU 2016/2102) ser vi till att vi når alla våra användare, inklusive den av fem med funktionshinder. Vi har bland annat undertexter på videor, vi kombinerar färg med text för att visa information, och erbjuder stödverktyg som skärmläsare. Här främjas mål 4: God utbildning genom att erbjuda lika möjligheter för olika användare och mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur genom att öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik.

Vi strävar också efter att göra innovation till en vana. Så kallade Lab Days och Mod Squads är två teamaktiviteter där våra utvecklare kan arbeta med innovation och nya idéer på ett strukturerat sätt. Under Lab Days får de chansen att lämna sina dagliga uppgifter och arbeta på ett eget projekt. En Mod Squad består av ett tvärfunktionellt team som arbetar på ett projekt med en tidsram och ett mål. Idéer från dessa aktiviteter används i IST-produkter idag.

Ambassadörer för kultur och värderingar

En hälsosam och inkluderande arbetsmiljö är avgörande för att arbeta med hållbarhet i allt vi gör. Våra värderingar stöder en ärlig, professionell, kreativ och resursmedveten kultur på IST, vilket gör att vi kan fortsätta växa genom att lära av våra misstag och varandra. För att säkerställa att vi ständigt fokuserar på detta har vi en grupp medarbetare som kallas ”the Ambassadors”. Denna grupp genomför initiativ i hela organisationen för att skapa en hälsosam kultur och arbetsmiljö baserad på värderingarna.

Vårt gemensamma ledningssystem gör det möjligt för oss att arbeta strategiskt utifrån hållbarhetsmålen för att sätta affärsmål, mäta våra framsteg och kontinuerligt förbättra våra hållbarhetsinitiativ. Vi förbinder oss därmed att bedöma hur vår ekonomiska tillväxt påverkar människor och planeten. Därigenom stöder vi Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Grunden för vårt hållbarhetsarbete vilar på alla medarbetares medvetenhet och inkludering. Därför startar vi en online-hållbarhetskurs för alla medarbetare för att de kan lära sig mer om agendan för hållbar utveckling och hur vi kan agera på det i vårt dagliga arbetsliv.

En tjej och en kille lutar sig över ett bord där de bygger en robot tillsammans

Utbildning i programmering för elever

Vi strävar efter att uppmuntra fler ungdomar att upptäcka IT. Genom vårt samarbete med Centrumskolan i Sverige har vi hållit workshops som lär unga elever, särskilt tjejer, hur man kodar och inspirerar dem att se de möjligheter som finns inom webbprogrammering. Utöver detta ger vi också studenter möjligheten att vara praktikanter på våra utvecklingsavdelningar under ett par veckor eller som en del av sin yrkesutbildning.

Dessa initiativ relaterar direkt till Mål 4: God utbildning genom att förse ungdomar med information och teknikfärdigheter samt Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap genom att ha meningsfulla samarbeten med skolor.