Om IST

Miljöpolicy

Denna miljöpolicy uppdaterades 2022-12-08.

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /var/www/html/wp-content/plugins/ist-pages/src/Blocks/Staff.php on line 23 Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/wp-content/plugins/ist-pages/src/Blocks/Staff.php on line 24

IST:s miljöarbete drivs av vår vision att skapa de bästa möjligheterna för alla ska kunna lära sig mer – idag och i framtiden.  

Guidade av FN:s globala mål för hållbar utveckling har vi åtagit oss att skapa en mer hållbar utbildningssektor genom våra digitala lösningar. 

En familj med en förälder och två barn går på en stig i skogen.

Detta uppnås genom att:  

Utveckla produkter som stödjer och optimerad användningen av skolans resurser genom verktyg för effektiv skoladministration och digital kommunikation mellan hem och skola. Dessutom drivs IST:s primära datacenter med el från 100% förnybara källor och arbetar med energieffektivitet.

Praktisera resurseffektivitet som en av våra företagsvärderingar, så att vi gör det mesta av de resurser vi har när det gäller våra medarbetare, planeten och vår verksamhet.

Integrera miljöpåverkan från vår affärsverksamhet i vårt ledningssystem, vår strategi, våra KPI:er och i vår årliga rapportering för att följa våra framsteg och prioritera förbättringsområden enligt ISO14001-standarden.

Ha personer och tillräckligt med resurser som är avsedda till att praktiskt bedriva IST:s hållbarhetsstrategi i hela organisationen och engagera medarbetare att bidra till att forma en mer hållbar arbetsplats.

Minska förbrukning av resurser och avfall på våra kontor. Detta innebär bland annat att vi byter till förnybar energi och använder miljöcertifierade rengöringsprodukter, installerar LED-belysning, minimerar utskrifter, återvinner, förlänger varaktigheten av vår hårdvaruanvändning och säljer tillbaka använd IT-utrustning för att den ska kunna återanvändas. 

Minska resandet genom att prioritera att den första kontaktpunkten ska vara digital. När det är nödvändigt att resa uppmuntrar vi i vår resepolicy att resa kollektivt eller samåka om det är möjligt. Vi arrangerar lokala och regionala sammankomster så att så få personer som möjligt behöver resa. Utöver detta tillhandahåller vi också information och vägledning online och undertecknar avtal digitalt.

Granska och välja leverantörer utifrån deras miljöprofil lika mycket som andra parametrar, t.ex. informationssäkerhet, kvalitet och pris.

Uppfylla alla lagstadgade miljökrav kopplade till vår affärsverksamhet. 

Vill du veta mer om vår miljöpolicy?

Notice: Undefined index: blockName in /var/www/html/wp-includes/blocks.php on line 472 Notice: Undefined index: blockName in /var/www/html/wp-includes/blocks.php on line 473 Notice: Undefined index: innerContent in /var/www/html/wp-includes/blocks.php on line 477 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/wp-includes/blocks.php on line 477