Om IST

Miljöpolicy

Denna miljöpolicy publicerades 2021-04-09.

Att vara en del av ett hållbart samhälle är viktigt för oss. Genom att kontinuerligt upprätthålla och förbättra vårt miljöarbete strävar vi efter att minska vårt miljöavtryck. Vår miljöpolicy anger de övergripande avsikterna och riktningen för IST Groups miljöledningssystem.

En familj med en förälder och två barn går på en stig i skogen.

Vi förbinder oss att:

Identifiera och mäta både vår direkta och indirekta miljöpåverkan.

Engagera och sprida medvetenhet internt för att forma ett ännu mer hållbart IST.

Uppmuntra leverantörer och partners att anta hållbara metoder och arbetssätt.

Vidta åtgärder för att minska vår resursförbrukning, avfallsproduktion och vår totala klimatpåverkan.

Att sätta mål inom ramen för miljöledningssystemet som stämmer överens med FN:s globala mål för hållbar utveckling på indikationsnivå för att kontinuerligt bli bättre inom hållbarhet.

Följa lagstadgade miljökrav i vår verksamhet och produktutveckling samt att proaktivt arbeta med hållbarhetstrender och standarder inom tech-industrin.

Rapportera och följa upp KPI:er relaterade till ISTs miljöprestanda och säkerställa transparens i rapporteringen.

Ta hänsyn till miljöpåverkan som en faktor i våra affärsbeslut och strategier.