This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Vårt erbjudande

Skolmaten

Smidig översikt över skolans måltider.

Skolmaten

Med Skolmaten får du en smidig översikt över skolans måltider. Via en app får du en tydlig veckoöversikt över matsedeln två veckor bakåt och två veckor framåt i tiden. Som förälder kan du lättare planera middagarna hemma, och du undviker att servera samma mat som i skolan.

Som administratör matar du på ett smidigt och enkelt sätt in matsedeln och delar direkt med användarna. Det finns också möjlighet att lägga in viktig information direkt i matsedeln.

Med Skolmaten får du:

Barn som springer ut genom dörren i skolan

Smidig skolmatsedel direkt i appen

Men appen Skolmaten har du alltid koll på vilken mat som serveras i skolan.

Det finns mer inom IST Everywhere.

Vi har fler lösningar för en effektivare skolvardag som kanske intresserar dig.

Se alla produkter
Illustration ist

En del av IST Everywhere.

IST Everywhere bygger på vår mission att stärka lärandet, varje dag och överallt. Arbetar du med lärande behöver du bra verktyg för att göra ett bra jobb. Med produkter som IST Home Skola, Skolkollen och Schoolido får föräldrar och elever de verktyg de behöver för att kunna lära sig mer, oavsett var de befinner sig.