This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Vårt erbjudande

Skolmaten

Skolmaten

Med Skolmaten får du en smidig översikt över skolans måltider. Via en app får du en tydlig veckoöversikt över matsedeln två veckor bakåt och två veckor framåt i tiden. Som förälder kan du lättare planera middagarna hemma, och du undviker att servera samma mat som i skolan.

Som administratör matar du på ett smidigt och enkelt sätt in matsedeln och delar direkt med användarna. Det finns också möjlighet att lägga in viktig information direkt i matsedeln.

Med Skolmaten får du: