This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Vårt erbjudande

IST Schema

För ett optimalt resursanvändande.

IST Schema är en schemalösning för både den lilla skolan med behov av enkelhet till flera skolor som samarbetar med behov av att dela resurser och arbeta tillsammans i samma schema. Det är enkelt att lägga schemat manuellt, men systemet har också en kraftfull optimeringsfunktion. Det färdiga schemat publiceras på webben där bokning av salar, skrivningar och andra resurser kan göras.

Med ett effektivt stöd för schemaläggning kan skolans resurser nyttjas på ett bra sätt. Schemat kan sedan skrivas ut, ses på webben eller via en app, och schemat fungerar som ett underlag för lärarens närvaro- och frånvarohantering under lektionen.

bild över lektionstillfälle

Därför ska du välja IST Schema

Rum, lärare och resurser bokas enkelt i en schemavy. Schemat kan sedan presenteras på papper, via webben eller i en app. Schemat blir också underlag för lärarens när- och frånvaroregistrering under lektionen.

Med IST Schema får du bland annat:

Funktioner i IST Schema

Schemaläggning

Schemalösningen passar den lilla skolans behov av enkelhet, men den hanterar också flera skolors behov av resursdelning. Här bokas rum, lärare och övriga resurser i en enkel och överskådlig schemavy. Du får en tydlig översikt över samtliga resurser som krävs och när de kommer behövas. Flera personer kan arbeta i samma schema samtidigt, och resurser kan enkelt fördelas mellan skolor.

Schemaoptimering

Med en kraftfull funktion för schemaoptimering kan resursplaneringen göras optimal. Det är enkelt att lägga schema manuellt, men systemet har också en kraftfull optimerings- och resursdelningsfunktion där schemat optimeras utifrån de förutsättningar som anges. Eventuella hinder för schemaläggningen identifieras, och schemat kan därefter justeras.

Enkel delning av scheman

När schemaläggningen är klar publiceras det enkelt på webben där bokning av salar, skrivningar och andra resurser kan göras.

Läs om flera av våra produkter inom IST Everyday!

Se alla produkter
Illustration ist

En del av IST Everyday.

IST Everyday är en kombination av produkter och tjänster för en enklare skolvardag. Genom att kombinera funktionalitet från IST Administration, IST Lärande, IST Schema, IST Medgivande, EduCloud och SkolID får du en sammanhållen och fullt ut integrerad lösning. IST Everyday finns för verksamheterna Förskola & Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola och Vuxenutbildning & SFI.