This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Earth Week: En vecka med fokus på hållbarhet

Publicerad 22 mars 2021


Vi har bestämt oss! Vi vill bli en mer hållbar edtech-leverantör. Därför lägger vi denna vecka extra fokus på hållbarhet och miljömedvetenhet, inspirerade av Växjö kommuns initiativ Earth Week.

Varje vecka är en hållbarhetsvecka för oss. Men med anledning av den globala Earth Hour på lördag följer vi i Växjö kommuns fotspår kring Earth Week och lägger extra vikt vid hållbara initiativ under dessa dagar. Vi vill sprida medvetenheten om hållbarhet både internt bland våra medarbetare men också externt bland våra kunder och användare. Vi måste alla vidta hållbara åtgärder tillsammans, och vi kämpar hårt för att följa vårt åtagande om att bli en mer hållbar verksamhet.

Vad betyder hållbarhet för oss?

För oss är hållbarhet inte ett separat ämne. Det är ett sätt att driva vår verksamhet. Vi strävar efter att vidta hållbara åtgärder tillsammans med alla medarbetare på flera olika nivåer, för att minimera vår miljöpåverkan och bli så nära koldioxidneutrala som möjligt under 2021. För att nå detta ambitiösa mål måste vi tillsammans ta ansvar.

Vår hållbarhetsstrategi styrs av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med målen på olika nivåer, både övergripande för hela koncernen och genom lokala initiativ. Vi strävar efter att länka samman vår kärnverksamhet, vårt koldioxidavtryck, vår produktutveckling och hållbarhetsagendan för 2030.

Barn som ligger i en ring i gräset och kisar upp mot himlen.

Hållbarhet integrerat i vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem är en viktig del i vårt strategiska arbete med FN:s mål för hållbar utveckling. Vi sätter upp nya affärsmål för att mäta våra framsteg och för att kontinuerligt förbättra våra hållbarhetsinitiativ i organisationen.

För att ytterligare vägleda oss i detta arbete har vi en expertgrupp för hållbarhet. Tillsammans arbetar de aktivt med att sprida medvetenhet och inspiration inom organisationen. Med en representant från varje land delar de kunskap och idéer inom sin grupp och ser till att sprida kunskap och medvetenhet bland alla våra medarbetare.

Att vidta hållbara åtgärder!

Tre konkreta hållbarhetsåtgärder som vi nyligen har genomfört:

Men vi vill bli bättre! Vi utvärderar kontinuerligt vårt sätt att agera för att minimera vår totala klimatpåverkan. Tillsammans med medarbetare, leverantörer och kunder kan vi göra skillnad! För vår användare, för planeten och för framtida generationer.

PS! Den här veckan driver vår expertgrupp för hållbarhet vårt Instagram-konto. Följ oss där för att få veta mer om deras arbete.