This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Administratör
Administratör

Europeiska cybersäkerhetsmånaden

Publicerad 29 oktober 2021


En man sitter framför en dator. Det syns att han sitter i ett onlinemöte.

Oktober närmar sig sitt slut, det innebär även slutet för den Europeiska Cybersäkerhetsmånaden (ECSM).

ECSM är en årlig kampanj skapad av EU för att främja cybersäkerhet bland dess medborgare och organisationer under oktober månad. Kampanjen syftar till att tillhandahålla uppdaterad online-säkerhetsinformation genom att öka medvetenheten och dela goda online praxis.

Varje år organiseras hundratals aktiviteter rum över hela Europa så som konferenser, workshops, utbildningar, webbseminarier och presentationer för att främja digital säkerhet.

ECSM-kampanjen samordnas av Europeiska unionens byrå för cybersäkerhet (ENISA) och Europeiska kommissionen med stöd från alla EU:s medlemsländer, inklusive hundratals partners (så som regeringar, universitet, yrkesorganisationer och privata företag).

På grund av COVID-pandemin har allt fler människor varit tvungna att sköta större delen av sina vardagsliv och arbeten online. På grund av den ökade digitaliseringen har utbildningar inom cybersäkerhet blivit viktigare än någonsin tidigare.

Huvudsyftet med ECSM-kampanjen för 2021 var att säkerställa att slutanvändare och organisationer är välinformerade om de potentiella cybersäkerhetsriskerna som finns och hjälpa EU-medborgare att utveckla en grundläggande förståelse för olika typer av online-säkerhet och integritetsfrågor.

Så, för att belysa årets kampanj som nu närmar sig sitt slut, har vi frågat IST:s Privacy Manager, Maria Wellmert, vad hon tycker är viktigt att tänka på när allt fler väljer att arbeta på distans, även efter pandemin. Maria sade:

”COVID-pandemin har inneburit många nya utmaningar, även i dess efterdyningar. Organisationer kommer nu, i större utsträckning än någonsin, att ha anställda som kommer att arbeta hemifrån regelbundet, och det medför ett ännu större ansvar på arbetsgivaren och organisationen att övervaka hur och var deras data används.”

Maria Wellmert, Privacy Manager på IST

”Det är inte bara viktigt att ta hand om den fysiska arbetsmiljön när man jobbar hemifrån, det är lika viktigt att arbetsgivarna tar sig an de tekniska utmaningarna också. Det måste finnas policyer och riktlinjer på plats när människor arbetar på distans för att säkerställa att den data och information de hanterar inte äventyras. Dessa riktlinjer bör innehålla frågor om hur säkert ditt privata Wi-Fi är, till exempel om det har ett säkert lösenord, om routern är uppdaterad med den senaste firmware etc., men att den även innehålla instruktioner om vilken information den anställde får arbeta med när denne inte är på kontoret. Om informationen är sekretessbelagd (enligt organisationens policy för informationsklassificering) måste hon/han vara medveten om hur man gör detta på ett säkert sätt, antingen genom att sitta på en avskild plats hemma eller använda ett integritetsskärmfilter.”

”Många organisationer presenterar nu flexibla arbetsplatspolicyer där det blir möjligt för anställda att arbeta från sina sommarhus eller till och med utomlands. Om så är fallet måste organisationens efterlevnadsavdelning involveras ur dataskyddssynpunkt. Detta innebär att dataflöden av personuppgifter kommer att förändras och man måste vara mycket försiktig om det innebär att man arbetar från ett land utanför EU.”