IST Home Skola

Frågor från webbinariet

Här kan du hitta en sammanställning på de frågor vi fick in under webbinariet. Är det något du vill veta ännu mer om, var vänlig kontakta din kundansvariga på IST eller maila .

En pappa och ett barn sitter bredvid varandra vid ett skrivbord. Båda har varsin datorskärm framför sig.

Missade du webbinariet eller vill du se det igen?

För dig som kanske missade tiden, hade ett annat möte eller helt enkelt bara vill se webbinariet igen går det givetvis alldeles utmärkt.

FAQ

Finns denna app även för omyndiga elever? 

Appen är endast för vårdnadshavare.

Kan man lägga in schema för förskolan även om man inte har Lämna & Hämta? 

Nej, har man inte Lämna & Hämta lämnar vårdnadshavare fortfarande in schemat via webbsidan för IST Förskola.

Går det avgränsa chatten så att vårdnadshavare bara kan chatta med en specifik mentor och inte alla lärare? 

Idag kan man som kommun välja två olika nivåer på filtrering av vilka som vårdnadshavaren kan chatta med. Önskemålet om att kunna filtrera till att bara kunna chatta med mentor tar vi som en input till fortsatt utveckling. 

Alt 1 Ingen filtrering utan VH kan chatta med vilken lärare som helst på enheten.  

Alt 2 (Standard) – Filtrering så att VH bara kan chatta med lärare som har koppling till barnet. Antingen mentor eller undervisande lärare.  

Kan vårdnadshavare svara på inläggen i bloggflödet? 

Nej inte idag, men det är en av de saker som vi har planerat att leverera som vidareutveckling av bloggen.  

Går det att lägga in autosvar i chatten, ex. kring när man kan förvänta sig svar etc.? 

Nej det går inte idag, men det var ett intressant önskemål som vi kommer diskutera vidare.  

Går det att skapa/ändra kategorier på blogginläggen? 

Nej inte i dagsläget, men det är något som diskuteras för framtida vidareutveckling.  

I chatten för förskola/fritids, kontaktar vårdnadshavare alltid en enskild person, eller går det att chatta med en hel avdelning? 

Idag kan man bara chatta med en person på förskolan, men under denna termin kommer vi släppa funktionalitet för att kunna chatta med en avdelning.  

Kan vårdnadshavare få in samtalsbokningar i sin vanliga kalender? 

Nej inte i dagsläget, men det är något som diskuteras för framtida vidareutveckling.  

Innebär bloggen i IST Administration/IST Home Skola att bloggen i IST Lärande kommer att tas bort?  

Bloggen i IST Lärande för skola kommer framöver ersättas av denna blogg. Alla kunder kommer framöver kontaktas för att diskutera en övergång till nya bloggen.  

Bloggen i IST Lärande förskola är tätt integrerad i IST Lärande förskola så de kommer inte tas bort. Vår rekommendation är att man framöver använder IST Lärande förskola för den interna dokumentationen. Man publicerar alltså inget till VH direkt från IST Lärande förskola. Istället går man över och använder nya bloggen när man vill publicera information från förskola till vårdnadshavare. Då har man en möjlighet att välja vilka delar av den interna dokumentationen som man vill publicera till vårdnadshavare. 

Finns det någon bra manual? 

Ja, det finns det! Manualen finns tillgänglig i vårt kundcenter. 

Fritidspersonal ser gamla placeringar, ska det vara så? 

Det är svårt att svara på eftersom det inte framgår var ni ser detta. För att kunna återkoppla får ni skicka in en förtydligande fråga till supporten med bild över var de visas. 

Vi har IST Lärande men ingen länk i vyn i Lämna & Hämta, är det lätt att få till? 

Det går idag inte att få en länk från Lämna & Hämta till IST Lärande förskola. 

Vi har precis gått in i den nya versionen av Lämna & Hämta med IST Home Skola appen. För vår del är bloggen som en egen app och vi har inte chattfunktionen. Kommer detta att uppdateras så det även finns i vår app? 

Vi tolkar frågan som att ni har idag Lämna & Hämta och IST Lärande förskola. I IST Lärande förskola finns en blogg. Hur vi rekommenderar att använda både IST Lärande förskola och nya bloggen beskriver vi en tidigare fråga.

Vi får inte notiser tex när ett temporärt schema om höstlov kommer ut som vårdnadshavare även om de har notiser på. Vad kan vara fel? 

Det är väldigt svårt att svara på här. Vi får be er skicka ett tydligt beskrivet ärende till IST Support.

Är chatt/blogg tillgängligt för alla skolformer? 

Chatt och blogg är tillgängligt för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium. Mottagare av chatt och blogg är vårdnadshavare.  

Får vårdnadshavare meddelande vid F-varning via appen och studieplanen? 

Vi tolkar frågan som att det handlar om en Betygsvarning. En betygsvarning skickas från IST Lärande. IST Lärande är idag inte inkluderat i appen, ISTs långsiktiga strategi är att vi flyttar över funktion för funktion in i appen så att allt framöver finns där.  

Vad händer när eleverna blir 18 år? Kan de då använda appen? 

När eleven blir över 18 år kopplas tidigare vårdnadshavare bort från eleven. Eleven kan inte använda appen. Appen finns bara för vårdnadshavare.  

Som jag har förstått det så kan man göra en inställning i chatten så att endast personal kan starta chatten. Om det är så, kan personal också avsluta chatten så att vårdnadshavare inte kan skriva när som helst bara för att chatten är startad? 

Nej inte i dagsläget, men det är en av de tidiga sakerna vi kommer att införa i kommande versioner.  

Vid en delad placering önskar vissa vårdnadshavare att båda får en notis vid check in och check ut. Går det? 

Nej, endast de vårdnadshavare som finns på placeringen får notiser. Det kommer vi inte ändra på. 

Kan vi applicera vår grafiska profil på blogginläggen och går det att skapa mallar? 

Den grafiska profilen i appen går inte anpassa. Appen är samma för alla. Skapa mallar för blogginlägg var en intressant fråga som vi tar med för diskussion om framtida utveckling.  

När ser vårdnadshavare se betygen i appen? 

GR – Låsta betyg visas för vårdnadshavare i appen dagen efter terminsslut.  

GY – Betyg visas för vårdnadshavare i appen så fort betyget är låst 

Om vårdnadshavaren har ett barn i en kommunal skola och ett barn på en friskola, kan då vårdnadshavaren se båda barnen i samma vy i appen? 

Vårdnadshavare som har barn hos olika huvudmän kan se båda barnen i samma vy i appen om båda huvudmännen använder IST Administration och appen IST Homer Skola. 

Vilken är anledningen till att eleverna inte får del av informationen som skolan skickar ut? 

Appen finns idag för bara för vårdnadshavare så det är bara vårdnadshavare som idag kan ta del av blogginlägg. Vi har dock diskussioner när vi pratar om framtida utveckling att kunna skicka information även till elever och även internt till personal. Det är dock inte beslutat om det ska bli så, men det finns med i diskussionerna. 

Vi har inte appen idag, när kan vi rulla igång den? 

Alla kunder kommer framöver kontaktas för att diskutera övergång till IST Home skola. Är man nyfiken och inte vill vänta på det tar man en kontakt med . 

Kommer det att finnas en kalender för prov/läxor/händelse för elever i grundskolan som vårdnadshavare kan se i en tydlig vy? 

Det är inget som är kopplat direkt till någon av de nya funktionerna vi presenterar här, men det är absolut ett behov som vi ser och som diskuteras när det handlar om att förenkla dialogen mellan skola och hem. 

Vi har fått information att det inte går ut notiser vid temporära scheman, utan endast vid påminnelse. Det är önskvärt att det går ut notis när det temporära schemat ska fyllas i, är detta något som kommer bli möjligt framåt? 

Vi får be er skicka ett tydligt beskrivet ärende till IST Support.  

Kommer man kunna erbjuda webbalternativ för vårdnadshavare som inte kan ha appen? 

Idag finns viss funktionalitet på webben, men målet är att appen ska vara ingången för vårdnadshavare.