This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support

IST förvärvar Admentum

Publicerad 22 december 2021


Mikael Wahlberg, Vice VD på IST, Håkan Furevik, VD för Admentum, Björn Sundeby, VD och Styrelseordförande för IST Group AB

Admentum är ett av Sveriges mest snabbväxande bolag inom skoladministration och elevhälsa på friskolemarknaden i Sverige. I och med förvärvet stärker IST produktportföljen samt sin position på friskolemarknaden.

Admentum är ett spännande företag som har god kompetens och en stark förståelse för marknaden. Vi går båda in i detta med målet att leverera tidernas bästa och mest uppskattade administrativa system. IST har utan jämförelse marknadens bästa och mest omfattande back-end-system, och Admentum erbjuder marknadens mest användarvänliga system som speciellt uppskattas av lärare.

Björn Sundeby, VD och Styrelseordförande för IST Group AB

Fokus på elevhälsa

Håkan Furevik, VD för Admentum, har en bakgrund som lärare, rektor och elevhälsochef. Dessa erfarenheter lade grunden till funktioner som idag finns i Admentum.

Båda parter ser tydliga produkt- och marknadsmässiga synergier, speciellt när det kommer till Admentums lösning för elevhälsa. Att skapa enklare, säkra och lättarbetade ekosystem som tillåter integrationer är ett gemensamt mål.

”Startsträckan blir väldigt kort, eftersom våra system bygger på att underlätta och förenkla integrationer. För befintliga och framtida kunder innebär detta att de kan börja använda våra produkter, som till exempel elevhälsa, relativt snabbt”, säger Håkan Furevik.

”Användarna den största vinnaren”

Både IST och Admentum ser fördelar med förvärvet – framför allt för användarna.

”Med IST får vi en tydlig strategisk och stark ägare med lång erfarenhet, kompetens och stabilitet. De har en klar bild över hur de vill möta framtiden och skapa bästa möjliga nytta och upplevelse för slutanvändaren, en syn som också delas med alla på Admentum”, säger Håkan Furevik.

Mikael Wahlberg, Vice VD på IST, tillägger, ”Vi har båda en tydlig ambition att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen. Den största vinnaren i detta är utan tvivel våra användare – framför allt i Sverige, men på längre sikt även internationellt.”

Om Admentum

Admentum grundades 2013. Namnet är en hopslagning av administration och momentum, och företaget har sju av landets största friskolekoncerner som kunder – bland annat Viktor Rydbergsskolorna, Prolympia, Campus Manilla, Lärande i Sverige med Realgymnasierna och Erlaskolorna. Admentum har tre signaturprodukter: Admentum Skola, Admentum Gymnasium och Admentum Elevhälsa. Bolaget har kontor i Stockholm.