This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Lärare

IST Lärande – en smartare lösning

Publicerad 6 februari 2018


IST Lärande är inriktad på att underlätta och effektivisera dokumentation och kommunikation för lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer i skolvardagen. Tjänsten stödjer lärarnas planering och genomförande av undervisningen samt bedömningen på grupp- eller individnivå utifrån kunskapskraven – allt baserat på Skolverkets läroplaner för grund- och gymnasieskolan. Läraren kan smidigt hämta läroplansinnehåll och därav lättare skapa dokumentation för formativ bedömning. Samtliga roller erhåller god översikt över planeringar, bedömningar och utvecklingssamtal. Lärare kan enkelt dela, samarbeta och sambedöma arbetsområden.

Lärplattform integrerad med Google Suite for Education och Microsoft Office 365 Den största fördelen för lärare är det kraftfulla stödet i bedömningsprocessen som markant underlättar upprättandet av rättssäkra omdömen och betyg. IST Lärande är helt integrerat med Google Suite for Education och Microsoft Office 365, vilket ger lärarna ett kraftfullt verktyg för att bedöma och utvärdera eleverna på ett strukturerat sätt. Detta ökar i sin tur den pedagogiska effektiviteten och kvalitén, som i förlängningen sparar läraren tid.

Men det är inte allt – tjänsten stödjer även den enskilda eleven genom att eleverna får tillgång till arbetsområden och bedömningar, allt på en och samma plats. Systemet är därför ett perfekt kommunikations- och arbetsverktyg för elever, där de kan se sina uppgifter, lämna in uppgifter och se lärarens bedömningar och omdömen.

Vill du veta hur några av våra kunder upplever vardagen med IST Lärande?