This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

IST Vann upphandlingen i Partille kommun

Publicerad 29 juni 2021


I april gick Partille kommun ut i upphandling, efter en frågerunda och anbud fick vi det glädjande beskedet att IST har fått fortsatt förtroende. Partille kommun har idag Extens och ska vara i drift med IST Administration i augusti nästa år.

”Partille kommun har varit kunder sedan 1996 och det är tydligt att det är med ömsesidig glädje som vi fortsätter samarbetet tillsammans” säger Rickard Skarin, Key Account Manager.

Vi ställde några frågor till Victoria Glender, IT-samordnare på Partille kommun:

Varför är IST det bästa alternativet för er?
IST vann upphandlingen som Partille kommun gjorde. Upphandlingen innefattade såväl kvalitets- som priskrav. Vi ställde även höga krav på kvalitetscertifieringar vilket IST uppfyller.

På vilket sätt kommer våra produkter underlätta er verksamhet?
IST uppfyllde alla våra verksamhetskrav, IT- och informationssäkerhetskrav samt krav på moderna integrationer vilket underlättar vår systemkarta framöver. Den automatiska läsårsuppflyttningen kommer att underlätta administrativa processer.

Vilken blir den största nyttan med våra produkter för era användare?
Vår förhoppning är att vi får smidigare administrativa processer, automatiserade integrationer samt ett effektivt verktyg för analys- och kvalitetsarbete.

Nyfiken på IST Administration? Läs mer här!