This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Elev
Förälder

IST vinnare i innovationsupphandlingen Aktivt resande

Publicerad 14 maj 2020


IST Home deltog i en tävling för att designa lösningar för säkrare, mer hållbart och aktivt resande – och vann! Den vinnande idén? En vandrande skolbuss!

IST Home samarbetade med stadsutvecklingskonsultföretaget Tyréns i tävlingen, som organiserades av Trafikverket samt Skellefteå och Uppsala kommun.

Totalt 25 företag lämnade in idéer. Sju valdes ut för att presentera sina idéer till en expertgrupp med inspiration från tv-shower som Dragon’s Den och Shark Tank.

Förenklar samkörning

IST Homes app Hit&Dit gör det möjligt för föräldrar att samordna samkörning till dagis, skola och fritidsaktiviteter. Appen fungerar också som en informations- och kommunikationsplattform för tvåvägskommunikation mellan användare och kommun genom att tillhandahålla föreslagna rutter, trafikuppdateringar och statistik om resmönster.

Genom att erbjuda en säkrare, mer aktiv och klimatvänlig resa till skolan berör denna lösning flera FN: s hållbara utvecklingsmål. Mål 3: God hälsa och välbefinnande berörs genom att främja ett fysiskt aktivt sätt att få barn till skolan. Det bidrar också till mål 11: Hållbara städer och infrastrukturer genom att göra promenader och cykling till skolan mer tillgängliga för familjer. Lösningen delar upp ansvaret till en grupp föräldrar samtidigt som det är bra för miljön.

Den vandrande skolbussen är ett bra exempel på hur vi kan samarbeta med andra för att engagera oss i hållbara utvecklingsmål i IST-lösningar.

Projektet får totalt 0,5 miljoner kronor i finansiering för att slutföra ett proof-of-concept som ska piloteras i Uppsala kommun, som redan är en IST-kund.

Vill du läsa mer om tävlingen?
Se pressmeddelandet på Trafikverkets hemsida