This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Administratör
Administratör

IST:s utbildningar blir digitala med en ny utbildningsplattform

Publicerad 8 december 2021


Under hösten har en intern projektgrupp på IST arbetat intensivt med att utveckla och testa en ny plattform för e-kurser. Den första färdiga utbildningen har nu testats externt hos en kund, och resultaten ser lovande ut.

Projektgruppen internt bestod av konsulter, UX designers, ledande roller inom organisationen och personer som framöver ska skapa och administrera kurserna på plattformen. Projektet drivs parallellt i Norge, men Sverige var först ut med att skapa och testa en kurs på den nya plattformen.

”Det måste finnas kurser som är enkla, tydliga och prisvärda”, säger Peter Håstlund, konsultchef på IST. ”Vi vill göra innehållet tillgänglig för fler, inte bara vissa utvalda på en kommun eller på en skola. Visionen är att till exempel en hel grupp pedagoger ska kunna gå en e-kurs, och att de ska kunna göra det vid en tidpunkt och i den hastighet som passar dem och deras vardag. E-kurser är perfekta för det.”

Stor efterfrågan på digitala utbildningar

Den första kursen, betygshantering i IST Administration för grundskolan, blev testkursen i Sverige. Efter att den genomgått interna tester med olika grupper fick 50 administratörer på en grundskola hos en kund möjlighet att testa den två timmar långa e-kursen i början av november. En sammanfattning av enkäten som skickades ut efter genomförd kurs är övervägande positiv till både innehåll, utseende och funktion. Det är även tydligt att det finns en stor efterfrågan på fler e-kurser framöver.

En screenshot från en startsida på kurs

Jenny Jidkvist är en av de konsulter som varit delaktig i införandet av plattformen. Hon upplever själv att verktyget är användarvänligt, både för kursdeltagare och skaparen av kursen.

”Det känns väldigt bra att vi kommit gång med e-kurser som har vi haft behov av länge. Det är fantastiskt att vi dessutom fått så positiv feedback redan på första försöket.”

Frida Kullberg, som är den konsult som var huvudansvarig för att ta fram den första testkursen och testa den externt, instämmer.

”Det har varit en rolig process att skapa e-kursen och jag ser fram emot att vi ska kunna erbjuda fler framåt. Fördelen med att få möjlighet att gå en e-kurs är att du som deltagare har möjlighet att gå tillbaka till innehållet under en tid. Du kan välja mellan hur du vill ta till dig innehållet i kursen, gå hela i ett svep eller dela upp den till flera tillfällen och dagar.”

Fler kurser som följer årshjulet

Interaktivitet och övningar gör att man minns materialet bättre och får en stark grund att stå på. Peter Håstlund säger att det genom e-kurser nu blir enklare för oss att kunna uppdatera materialet direkt och för deltagarna att ta del av det snabbare.

”De måste inte längre vänta på att handledda utbildningar bokas in, utan kunder ska kunna gå kurser närhelst de behagar.”

Nästa steg framåt blir att skapa fler e-kurser som följer kundernas årshjul,
och därefter att lansera utbildningssidan externt under 2022.