This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support

Möt vår hållbarhetsexpert – Elisabeth Wandel

Publicerad 16 februari 2023


VI ÄR STOLT ÖVER ALLA VÅRA MEDARBETARE – TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

På IST engagerar vi oss i FN:s hållbarhetsmål där vi kan göra skillnad – för elever, föräldrar, lärare, skolledare och administratörer. Vårt arbete styrs av vår vision att skapa de bästa möjligheterna för alla att lära sig mer.

För att lyckas med detta är vi stolta och glada över att ha Elisabeth Wandel som är en viktig nyckelspelare i vårt hållbarhetsarbete.

Vi ställde därför 3 frågor till Elisabeth om hur hon arbetar med hållbarhet inom IST, och hur hon i sitt roll som sustainability manager bidrar till att gör skillnad i samhället.

Vad har du för tjänst på IST, och vilka uppgifter är kopplade till denna roll?

”Jag jobbar som sustainability manager på IST. Min jobb är att arbeta med att systematiskt minska IST:s negativa miljöpåverkan och främja den positiva inverkan vi har på FN:s hållbarhetsmålen. Detta uppnås genom att integrera hållbarhet i vårt ledningssystem, inklusive rapportering, målsättning etc. så att vi lever upp till ISO14001-standarden. Utöver detta leder jag även en grupp hållbarhetsgrupp som består av representanter från alla delar av företaget, där vårt fokus är att sprida medvetenhet om hållbarhet på arbetsplatsen.”

Hur är det att jobba på IST?

”Jag är stolt över att börja min karriär på ett företag som dedikerar både tid och resurser åt att arbeta med hållbarhetsfrågor och som ser positivt på nya perspektiv och idéer.”

På vilket sätt upplever du att ditt arbete gör skillnad i samhället?

”Mitt mål är att visa hur hållbara val på IST kan bidra till en bredare och mer övergripande nytta för miljön och för våra kunder. Genom att till exempel driva våra produkter på förnybar energi så att vi kan minimera CO2-utsläppen när vi hanterar och lagrar skolrelaterad data”.

Vill du veta mer om hur IST arbetar med hållbarhetsfrågor?