This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Vårt erbjudande

IST Lärande för Förskola

För en samordnad förskolevardag.

IST Lärande för förskolan är en digital lärplattform som förenklar förskolevardagen. Genom att samla funktionalitet för planering, dokumentation och kommunikation på ett och samma ställe blir det enklare för både pedagoger, föräldrar och skolledare. Baserat på läroplanens mål följer pedagogen enkelt upp hur verksamheten bidrar till barnets utveckling. Kvalitetsarbetet effektiviseras och all dokumentation om barnets utveckling och lärande kan användas som underlag vid utvecklingssamtal.

Lärplattformen med samlad funktionalitet

IST Lärande ger dig som pedagog stöd hela vägen, från planering till utvecklingssamtal. Planering, uppföljning och dokumentation om eleven samlas på ett och samma ställe.

Lärplattformen IST Lärande ger dig effektiva verktyg för

Planering, genomförande och uppföljning

Du hämtar smidigt läroplansinnehåll eftersom IST Lärande är fullt ut integrerad med Skolverkets läroplaner. Detta ger dig ett kraftfullt verktyg för att bedöma och utvärdera eleven på ett strukturerat och säkert sätt.

Analys

Genom att följa upp hur eleverna utvecklas på individ- respektive gruppnivå kan skolledare få stöd i identifiering av elever som behöver extra stöd. Du får ett smidigt verktyg för resursplanering och kan skapa, dela och följa upp åtgärdsprogram.

Utvecklingssamtal

En effektiv administration av kvalitetsarbete och utvecklingssamtal. Dokumentation som gjorts kan användas som underlag vid utvecklingssamtal med vårdnadshavare.

Blogg

Föräldrar och vårdnadshavare får en bättre inblick i skolvardagen och kan ta del av exempelvis veckobrev och planeringar.

Det finns mer inom IST Everyday.

Vi har fler lösningar för en effektivare skolvardag som kanske intresserar dig.

Se alla produkter
Illustration ist

En del av IST Everyday.

IST Everyday är en kombination av produkter och tjänster för en enklare skolvardag. Genom att kombinera funktionalitet från IST Administration, IST Lärande, IST Schema, EduCloud och SkolID får du en sammanhållen och fullt ut integrerad lösning. IST Everyday finns för verksamheterna Förskola & Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola och Vuxenutbildning & SFI.