This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
IST Lärande

Grundskola

Fyra barn håller hand och springer leendes mot kameran

IST Lärande för grundskolan är en digital lärplattform som förenklar skolvardagen. Genom att samla funktionalitet för planering, dokumentation och kommunikation på ett ställe blir det enklare för både lärare, föräldrar och skolledare. Baserat på läroplanens mål följer pedagogen enkelt upp hur verksamheten bidrar till elevens utveckling. Lärarens planeringar, bedömningar, kommunikation, dokumentation och inlämningar finns samlat under en inloggning. Bedömning baserat på kunskapskraven i Skolverkets styrdokument.

Lärplattformen IST Lärande innehåller

Planering

Underlättar och effektiviserar dokumentation och kommunikation för lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer. Samtliga roller erhåller god översikt över planeringar.

Bedömning

Lärare kan smidigt hämta läroplansinnehåll och lättare skapa dokumentation för formativ bedömning. De kan enkelt dela, samarbeta och sambedöma arbetsområden. Bedömningen sker på grupp- eller individnivå utifrån kunskapskraven, och allt är baserat på Skolverkets läroplaner.

Omdömen

Ger läraren ett kraftfullt stöd i bedömningsprocessen och underlättar rättssäkra omdömen och betyg. Elever, vårdnadshavare och lärare får alla tillgång till omdömen – för en enklare kommunikation.

Utvecklingssamtal

En effektiv administration för lärare av kvalitetsarbete och utvecklingssamtal. Dokumentation som gjorts kan användas som underlag vid utvecklingssamtal med vårdnadshavare.

Extra anpassningar

Elevers extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram kan dokumenteras och är tillgängliga för alla berörda pedagoger, vårdnadshavare, elevhälsan och skolledare. De visualiseras på olika nivåer för att man enkelt ska kunna ta del av informationen.

Betygsvarning

En tydlig översikt för pedagoger och skolledare över de elever som riskerar att missa kunskapskraven med möjlighet att skicka notis till vårdnadshavare.

Åtgärdsprogram

Stöd för att hantera åtgärdsprogram med tillhörande behörighetsstyrning. Få notiser vid risk för förseningar eller då en tidsgräns överskridits för ett åtgärdsprogram.

Tillval: Blogg

Föräldrar och vårdnadshavare får en bättre inblick i skolvardagen och kan ta del av exempelvis veckobrev och planeringar.


Boka en demo.
Eller ta reda på mer om IST:s utbud.

Har du frågor om IST:s produkter och tjänster?

– våra lösningar för skola, elev och hem
– uppgraderingar och nyheter
– koppla ihop system

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig.