This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
IST Lärande

Gymnasieskola

IST Lärande för gymnasieskolan är en digital lärplattform som förenklar skolvardagen. Baserat på läroplanens mål följer läraren enkelt upp hur verksamheten bidrar till elevens utveckling. Planering, bedömning, kommunikation, dokumentation och inlämningar finns samlat under en inloggning. Bedömningen baserat givetvis på kunskapskraven i Skolverkets styrdokument.

Lärplattformen IST Lärande innehåller

Planering

Underlättar och effektiviserar do¬kumentation och kommunikation för lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer. Samtliga roller erhåller god översikt över planeringar.

Bedömning

Lärare kan smidigt hämta läroplansinnehåll och lättare skapa dokumentation för formativ bedömning. De kan enkelt dela, samarbeta och sambedöma arbetsområden. Bedömningen sker på grupp- eller individnivå utifrån kunskapskraven, och allt är baserat på Skolverkets läroplaner.

Omdömen

Ger läraren ett kraftfullt stöd i bedömningsprocessen och underlättar rättssäkra omdömen och betyg. Elever, vårdnadshavare och lärare får alla tillgång till omdömen – för en enklare kommunikation.

Utvecklingssamtal

En effektiv administration för lärare av kvalitetsarbete och utvecklingssamtal. Dokumentation som gjorts kan användas som underlag vid utvecklingssamtal med vårdnadshavare.

Extra anpassningar

Elevers extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram kan dokumenteras och är tillgängliga för alla berörda pedagoger, vårdnadshavare, elevhälsan och skolledare. De visualiseras på olika nivåer för att man enkelt ska kunna ta del av informationen.

Betygsvarning

En tydlig översikt för pedagoger och skolledare över de elever som riskerar att missa kunskapskraven med möjlighet att skicka notis till vårdnadshavare.

Åtgärdsprogram

Stöd för att hantera åtgärdsprogram med tillhörande behörighetsstyrning. Få notiser vid risk för förseningar eller då en tidsgräns överskridits för ett åtgärdsprogram.

Tillval: Blogg

Du kan också välja till vår smidiga bloggfunktion. Föräldrar och vårdnadshavare får en bättre inblick i skolvardagen och kan ta del av exempelvis veckobrev och planeringar.