This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
IST Administration

Vuxenutbildning & SFI

Med IST Administration för Vuxenutbildning hanterar och planerar du kurser på ett enkelt och effektivt sätt. Allt från hantering av kursutbud, antagning och daglig elevadministration. Du som användare får högre datasäkerhet, bättre datakvalitet och en förenklad administrativ vardag. Som kursdeltagare ansöker du enkelt via webben, såväl enstaka kurser som kurspaket. Administratören planerar enkelt arbetet och kan på ett smidigt sätt hantera granskning, antagning, antagningsbesked och utskick av notifieringar via SMS – allt via en inloggning.

Med IST Administration för Vuxenutbildning & SFI får du bland annat:

Tillvalsfunktioner

Ansökan & Antag

Ett effektivt stöd för hantering av hela ansökningsprocessen, från ansökan och bedömning av den sökandes behörighet och rätt till utbildning till beslut om mottagande och antagning. köhantering till erbjudanden om placering och uppsägning. Administratörens har tillgång till aktuell studiehistorik på de sökande där de kan se pågående, betygsatta och avbrutna kurser. Om så önskas kan anordnarna själva lägga upp sitt utbud, göra antagning, registrera betyg samt rapportera avbrott i system.

Elevadministration

IST Admintrations Elevadministration ger ett effektivt stöd i verksamhetens alla processer, från studieaktivering till daglig administration. Här hanteras elevregister, uppbyggnad av organisationen, grupper, och inskrivning av elever.

Betyg

Ger en överblick över aktuella grupper för att säkerhetställa att betygen blir registerade, antingen av en administratör eller av läraren via lärarsidan av IST Administration. Betygskatalogen kan skrivas ut gruppvis eller för en enskild elev av administratören, signeras av läraren och låsas av administratören.

Nationella prov, Gr & Gy

Här hanteras samtliga elever som läser en kurs där nationella prov är obligatoriskt. Genom att koppla elever och lärare till en undervisningsgrupp kan lärare eller administratör arbeta med inmatning av provresultat via sin lärarinloggning. Provresultat hanteras och kan sedan exporteras till SCB.

Närvaro & Frånvaro

Ger lärare möjlighet att rapportera närvaro, frånvaro och sen ankomst för individer, grupper eller hela lektioner med endast några klick. Rätt upplysningar om personer och grupper finns tillgängliga för rätt användare. Både lärare och rektorer har möjlighet att ta ut statistik och rapporter över en elevs närvaro och frånvaro.

Ekonomistyrning

Effektiviserar och förenklar ekonomistyrning till enskilda huvudmän och interkommunala ersättningar samt hanterar enkel resursfördelning. Via analysverktyget erbjuds kraftfull besluts- och ledningsinformation. Alla beräkningar görs på aktuellt elevunderlag och tydlig felhantering garanterar att rätt ersättning betalas ut till rätt enhet.


Boka en demo.
Eller ta reda på mer om IST:s utbud.

Har du frågor om IST:s produkter och tjänster?

– våra lösningar för skola, elev och hem
– uppgraderingar och nyheter
– koppla ihop system

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig.