This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support

Regional Samverkan till Örebro Län

Publicerad 7 juli 2021


Välkomna till IST Örebro län!
Örebro län gick ut i upphandling för ett systemstöd som erbjuder elev- och ekonomihantering för elevflytt mellan kommuner. Upphandlingen avser gymnasieskola i Örebro läns kommuner. IST:s anbud blev Regional Samverkan, en applikation som ger en effektiv hantering och tillförlitlig statistik av elevbidrag och interkommunal ersättning. Applikationen är en unik webblösning som minskar administration och minimerar risken för felaktiga utbetalningar av elevbidrag till kommuner och friskolor i hela landet.

”Det är ett styrkebesked att Örebro län sett hur andra regioner arbetar med Regional Samverkan och därmed gett IST förtroendet om ett nytt systemstöd inom gymnasiesamverkan. Vi ser fram emot att få börja arbeta tillsammans till hösten” Säger David Lindström, Konsult på IST Sverige AB.

Vi ställde några frågor till Eric Tönnäng, Biträdande ekonomichef/ redovisningschef i Karlskoga kommun.

Varför är IST det bästa alternativet för er?
Det kändes bra att IST vann den upphandling vi gick ut med. Vi har sett i andra regioner att deras lösning fungerar på ett mycket bra sätt och ser fram emot att få samma funktionalitet i vår region.

På vilket sätt kommer våra produkter underlätta er verksamhet?
Vi kommer få en bättre kontroll över var eleverna går och det blir enklare att prognostisera resultaten. Dessutom minskar fakturahanteringen då vi räknar med att merparten fakturor för elever i annan skola försvinner med hjälp av systemstödet.

Vilken blir den största nyttan med våra produkter för era användare?
Att fakturaflödet ersätts med ett automatiserat betalningsflöde innebär en stor tidsvinst för våra användare.

Vill du veta mer om Regional Samverkan? Kontakta oss!